‘Landstad Lochem heeft hulp nodig bij maken masterplan binnenstad’

0
Walderstraat. (foto: LochemsNIeuws)

LOCHEM – Het project Landstad Lochem – dat de binnenstad van Lochem levendiger en toekomstbestendig moet maken – heeft dringend hulp nodig bij het opstellen van een masterplan. Die conclusie trok de gemeenteraad maandagavond (23/1). De raad gaat daar nog voor de volgende raadsvergadering, op 6 februari, over praten.

Praten
De ‘hulpvraag’ werd geconstateerd door het CDA tijdens een zogeheten technisch beraad tussen raad en college over het onderwerp. Fractievoorzitter Pieter Bas Ter Maat vroeg de andere fracties of zij daar verder over wilden praten. Het antwoord was ‘ja’. Mogelijk leidt dit tot een motie waarin het college wordt opgedragen iets extra’s te doen voor Landstad Lochem.

Afwijzing
Dit project van Lochemse Ondernemersvereniging (LOV), vastgoedeigenaren en Lochem 3.0 had eerder 50.000 euro gevraagd om een 10-punten-plan verder uit te werken en een begin te maken met de uitvoering. Dat verzoek werd afgewezen door het college omdat er geen middelen voor zijn. Er moet volgens wethouder Jan Kottelenberg een goed plan komen waarin prioriteiten worden benoemd en voorzien van een onderbouwde financieringsvraag. Die kan dan aan de orde komen in de Kadernota, de voorloper van de begroting voor 2018. De raad krijgt dan de gelegenheid zich uit te spreken over een eventuele bijdrage.

Masterplan
Landstad Lochem heeft problemen om het masterplan binnen twee maanden op tafel te krijgen. Eind maart moet het binnen zijn om nog deel te kunnen uitmaken van de Kadernota. Omdat de gevraagde bijdrage niet kwam, is er geen geld om externe hulp in te schakelen. Volgens Kottelenberg is er geen capaciteit voor meer ambtelijke ondersteuning om de plannen nader uit te werken. Er ligt een hele stapel ideeën en plannen voor de binnenstad die ‘samengeschreven’ moeten worden.

Rol gemeente
De discussie ging maandagavond vooral over de rol van de gemeente in het project. Wethouder Kottelenberg was eind vorig jaar mede-ondertekenaar van een intentieverklaring en hij zit namens de gemeente in de stuurgroep. Met name de VVD vroeg zich af of de gemeente het project niet meer naar zich toe moet trekken. Kottelenberg vond het wel komisch dat hij een liberaal moest uitleggen dat het hier gaat om een project dat in betere handen is bij andere partijen. Hij noemt het overigens een ‘burgerinitiatief’.

Belangrijk
Kottelenberg: ,,Lochem trekt dit project heel bewust niet naar zich toe. We spelen wel een rol bij zaken als bestemmingsplanwijzigingen en de bebording. Dit is een initiatief vanuit de binnenstad. Door in de stuurgroep te gaan zitten en door ambtelijke ondersteuning te verlenen geven we aan dit project wel heel belangrijk te vinden.” De wethouder ziet ook een rol weggelegd voor de nog aan te stellen MKB-manager voor Lochem.

Momentum
Bart van Alten van Landstad Lochem hield de raadsleden voor dat 7 punten uit het 10-punten-plan snel opgepakt kunnen worden en dat ondernemers in de binnenstad daarbij betrokken worden. Van Alten is bang het momentum en de aanwezige positieve energie te verliezen als dingen op de lange baan worden geschoven. Kottelenberg ziet het project meer als een meerjarenplan.  Hij ziet het gevaar van wegebbende energie ook wel, maar zegt dat hij niet naar de raad wilde gaan om geld te vragen zonder dat een gedegen plan ligt.

Lochem 3.0
De aanstaande evaluatie van Lochem 3.0 kwam ook nog even ter sprake. Kottelenberg hield de raad voor dat dit geen rol hoeft te spelen bij de discussie over Landstad Lochem. ,,Lochem 3.0 is een belangrijke factor maar dit project zowel mét als zónder Lochem 3.0 gestalte krijgen.” De gemeente heeft hangende de evaluatie nog voor het lopende kwartaal geld gereserveerd voor de organisatie die onder meer de Lochem-promotie op zich heeft genomen. Het idee dat het initiatief van een vijftal Lochemse ondernemers rond deze tijd financieel op eigen benen zou kunnen staan is niet uitgekomen.