Laagdrempelige hulp jeugd blijft beschikbaar

0
Foto ter illustratie (bron: pixaby.com)

LOCHEM – Laagdrempelige hulp dichtbij huis voor jeugdigen die daar behoefte aan hebben. Door een besluit van het Lochemse college van B&W blijft dit beschikbaar. De hulp, in de vorm van zogeheten zorgpaden, wordt onderdeel van ‘t Baken, de gemeentelijke organisatie waar inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen.

Het besluit is genomen op basis van de positieve eindevaluatie van een 3 jaar durende pilot op initiatief van de eerstelijns zorgverleners van de Vereniging ZorgSamen, in samenwerking met het voormalige Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Drie zorgpaden

Iedereen kent wel de verhalen over mensen met gezondheidsproblemen die onbedoeld van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zorgpaden voorkomen dit: ze beschrijven de stappen in het zorgproces en zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokken zorgprofessionals.

De pilot ging over 3 zorgpaden:
1. Brede zorg dichtbij: voor kinderen van 0 tot 4 jaar met ontwikkelingsvragen zoals problemen met spraak, beweging en/of gedrag
2. Overgewicht en obesitas: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar
3. Lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar
met lichamelijke klachten, waarvoor geen of onvoldoende medische verklaring is.

Netwerk dichtbij

De afgelopen 3 jaar leidde onder andere de jeugdarts van ‘t Baken (voorheen in dienst bij het CJG) jeugdigen toe naar een van de drie zorgpaden. Hierin werken zorgprofessionals samen, waaronder kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen, logopedisten en ergotherapeuten. Zij stemmen met elkaar af en overleggen gezamenlijk met ouders. Als psychologische begeleiding onderdeel is van de aanpak, geeft ’t Baken hiervoor een beschikking af.

Resultaten

In totaal werden 63 kinderen tussen de 0 en 18 jaar binnen deze zorgpaden begeleid. Slechts 2 kinderen stroomden alsnog door naar zwaardere zorg. Vooral de aanpak van overgewicht en onverklaarbare klachten laten mooie resultaten zien. De conditie van kinderen, hun sportieve vaardigheden en sociale acceptatie verbeterden. Kinderen hadden minder last van hun klachten en gingen weer volledig naar school.

Wethouder Henk van Zeijts: ,,Een krachtige samenleving is gebaat bij snelle en passende hulp, zodat kinderen zich goed ontwikkelen en ze goed mee komen op school, met sport en sociale activiteiten. Daarom blijft deze hulp beschikbaar via ’t Baken. Zo zijn we er op tijd
bij en is de kans kleiner dat kinderen op latere leeftijd grotere problemen krijgen.”

Geen wachtlijst

De pilot startte vanuit het idee om kinderen snel, dichtbij huis, en met kennis van lokale professionals te helpen en zo zwaardere zorg te voorkomen. Er geldt geen wachtlijst: de zorg kan vrijwel direct starten. De zorgprofessionals van ZorgSamen, die de kinderen helpen, kunnen vanuit hun netwerk snel de deskundigheid inschakelen die nodig is. Naast het kind en het gezin worden ook anderen betrokken, zoals familie of school.