Kruising Nieuwstad: alle fietsers tegelijk groen [video]

0
Dit is het officiële verkeersbord dat geeft dat alle fietsers tegelijk groen licht krijgen. Het is bord RV04 uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

LOCHEM – Op de kruising van de Nieuwstad, Albert Hahnweg, Barchemseweg en Zutphenseweg is vorige week de verkeerssituatie gewijzigd. Fietsers uit alle richtingen krijgen nu tegelijk groen licht. Deze ingreep is het gevolg van een verkenning van hoe met name (fiets)verkeer van en naar schoolgebouw De Garve, aan de Burgemeester Leenstraat, veiliger kan worden afgewikkeld.

De aanpassing van de verkeerslichten is het sluitstuk van eerdere maatregelen die werden genomen voor De Garve. In dat gebouw is onder meer de Mr. G. Propschool gevestigd. Deze stond eerder aan de Barchemseweg en heeft dus veel leerlingen uit het oostelijke deel van Lochem. Zij moeten – al dan niet onder begeleiding – dagelijks de nog altijd drukke Nieuwstad oversteken.

Eerdere maatregelen

Eerder werd bij dezelfde kruising al een extra voetgangersoversteek gemaakt en verderop werd de oversteek van Oosterbleek naar Zuiderbleek aangepast. Kruisende fietsers en voetgangers hebben daar voorrang op het overige verkeer. Bij de nieuwe school zelf werd een zogeheten ‘Kiss&Ride-strook’ aangelegd voor ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen.

Opstelvlakken weg

De gemeente Lochem legt de laatste ingreep zo uit: ‘We voorkomen met de nieuwe regeling dat fietsers tussen het gemotoriseerd verkeer over de kruising rijden. De oude regeling met opstelvlakken voor fietsers (vóór de wachtende auto’s) kent een aantal nadelen. Bijvoorbeeld de vraag waar stel je je als fietser op? De drukknop staat immers rechts. Een ander probleem doet zich voor met afslaand (vracht)verkeer. Indien fietsers gelijk groen hebben met rechts afslaand verkeer (met name als dat een busje of vrachtauto is), dan ontstaan gevaarlijke situaties vanwege de dode hoek voor de betreffende chauffeur…’ De genoemde opstelvlakken voor fietsers zijn verwijderd.

[UPDATE] Na de eerste publicatie van dit bericht ontvingen we een aanvulling: De Verkeerscommissie Schoolgebouw de Garve, bestaande uit ouders en leerkrachten, kwam al in 2017 met de aanbeveling van ‘Alle fietsers op groen’. (LochemsNieuws schreef er toen DIT artikel over.) Daarop gaf de gemeente een extern bureau opdracht om een analyse van de verkeersveiligheid te maken. Ook dit leverde een positief advies op voor de nu getroffen maatregel.

Groningen

In de onderstaande video wordt de situatie in de stad Groningen toegelicht. Daar zijn al 28 kruisingen met hetzelfde regime als nu in Lochem. De Groninger wethouder zegt in het filmpje dat Groningen uniek is. Dit is niet (meer) waar. Elders in het land en ook in Duitse steden komt het steeds vaker voor. Dichtbij huis zijn er voorbeelden te vinden in Zutphen. Er is zelfs al een officieel verkeersbord dat dit aangeeft, zoals te zien is op de foto boven dit bericht.

Lees verder onder de video…

Kritiek is er ook

Op Facebook zijn inmiddels berichten verschenen van mensen die de verandering niet zien zitten. Ze ervaren het als gevaarlijk dat er, als zij staan te wachten, auto’s langs hen heen rijden. Daar staat tegenover dat als de fietsers rijden ze niets te duchten hebben van gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers uit andere richtingen in de gaten houden is dan het devies.

Overigens ging ook de oversteek van Oosterbleek naar Zuiderbleek op sociale media behoorlijk over de tong bij de introductie. De voorspelde ongelukken zijn tot nu toe uitgebleven. In de dagelijkse praktijk blijkt het wel ongelukkig dat zebrapad en stopstreep te dicht bij elkaar liggen. Verkeer dat vanaf de Nieuwstad nadert kan pas op de stopstreep naar rechts kijken en staat dan gedeeltelijk op de zebra.

Meer informatie

De wijziging en de werkzaamheden zijn aangekondigd in het gemeentenieuws, in de Berkelbode van 4 november. Ook is er in die week (op 3 november) een bericht op de website van de gemeente gepubliceerd. HIER is de link naar dat bericht.

Het bericht over de situatie in Groningen, waarin ook de bovenstaande video is opgenomen, gaat dieper in op de voorrangssituatie. Het hele bericht is HIER te lezen. In het kort: De verkeerslichten zijn leidend. Als deze zijn uitgeschakeld gelden de ‘normale’ voorrangsregels, die worden aangegeven door verkeersborden en of haaientanden. Op de Lochemse kruising heeft verkeer op de Zutphenseweg-Nieuwstad voorrang.