Kroon verwijst woningbouwplan Laren naar prullenbak

0
Dit is de omstreden plek bij de entree van Laren (archieffoto: MLZ)

LAREN/LOCHEM – De al zo’n 10 jaar slepende kwestie rond het de zogeheten ‘FAB-locatie Zutphenseweg Laren’ is eindelijk beslecht. De omwonenden van de zuidelijke entree van het dorp trekken aan het langste eind. De Raad van State haalde een streep door het plan om vier woningen re bouwen. De gemeente Lochem heeft zich volgens de Kroon niet aan de regels gehouden.

De afkorting FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing, dat vroeger ook wel bekend stond als de ‘rood-voor-roodregeling’ Het idee is om leegstand op voormalige boerenerven te voorkomen door de eigenaar bij sloop toe te staan een woning te bouwen op het perceel.

Clusterlocatie

De gemeente Lochem wilde van een stuk grond in Laren een FAB-clusterlocatie maken. Dat wil zeggen dat elders op vier percelen agrarische gebouwen worden gesloopt en dat de bouwconcessies die dit oplevert naar het project in Laren gaan. Het gaat om sloop aan de Tunnelweg 8 en de Groenedijk bij Laren, de Dortherweg 30 in Epse en Beekvliet 7 bij Barchem.

De omwonenden in Laren hebben zich verenigd in de belangenvereniging Mooi Laren Zuid (MLZ). Zij wonnen hun zaak overigens niet op alle fronten. De kritiek die hadden op de slooplocaties is niet ontvankelijk verklaard omdat ze daar geen rechtstreeks belang bij hebben.

Uitzondering

De kritiek op de gemeenteraad van Lochem, dat eind 2017 een bestemmingplan werd vastgesteld dat in strijd met de beleidsregels, haalde het wel. En dat is voldoende om het idee van de clusterlocatie onderuit te halen. De raad heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom het een uitzondering op de geldende regels maakt.

Het komt erop neer dat op een van de slooplocatie in strijd met de regels is gehandeld. Omdat de sloop direct gerelateerd is aan de nieuwbouw stort het hele clusterplan in. Bezwaren van een agrarisch ondernemer uit de buurt – die bang was voor klachten als er dichtbij zijn bedrijf mensen komen wonen – haalden het niet.

Proceskosten

De gemeente Lochem moet omwonenden en MLZ een deel van de proceskosten vergoeden. Bovendien moet de uitspraak van de Raad van State binnen vier weken openbaar worden gemaakt via ruimtelijkeplannen.nl.

De omwonenden zijn uiteraard blij met de uitkomst. Via een persbericht laten ze weten het ‘betreurenswaardig’ te vinden dat ze zoveel tijd, energie en geld hebben moeten investeren om hun gelijk te halen. Ook spreken ze de hoop uit dat de politiek lering trekt, zodat andere inwoners van deze gemeente een soortgelijk lot bespaard blijft.

Reactie gemeente

De gemeente Lochem is niet blij. ,,Het college betreurt de uitspraak van de Raad van State, omdat dit  persoonlijk de eigenaren van de 4 slooplocaties raakt. De uitspraak is nog vers. We overleggen met de initiatiefnemer wat de uitspraak betekent voor het vervolg”, zo klinkt het uit het gemeentehuis.

De vereniging MLZ geeft overigens aan te zullen blijven bestaan om ‘er op toe te zien dat de entree van Laren groen en landschappelijk kwalitatief hoogwaardig blijft’.

Voor belangstellenden is de uitspraak van de Raad van State HIER te lezen.