Kritiek PvdA: ‘Woningprijzen Kop van Oost zijn ongehoord’

0
Artist impression van de zogeheten 'kadewoningen' in de Kop van Oost (bron: www.woneninkopvanoost.nl)

LOCHEM – De Kop van Oost, het beoogde nieuwbouwgebied tussen gemeentehuis en de passantenhaven in Lochem, gaat richting uitvoering. Potentiële kopers kunnen zich inschrijven voor fase 1. De prijzen variëren van 345.000 tot 406.600 euro. De PvdA vindt dat te duur en heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

De sociaaldemocraten willen van het Lochemse college van B&W weten waarom het akkoord is gegaan met de verkoopprijzen en of dit betekent dat de gemeente daar financieel voordeel van heeft. De gemeente is mede-eigenaar van de grond en initiatiefnemer van het plan.

Actuele prijzen

Ook wil de PvdA weten of er, bijvoorbeeld via een huurconstructie, afspraken zijn gemaakt over woningen voor statushouders of Oekraïners. De raadsfractie verwijst naar een debat in de gemeenteraad in 2020, waarin sprake was van prijzen ‘laag in de 2 ton’ en wil weten waarom de actuele vraagprijzen uit de bus zijn gerold.

Ten slotte wordt gevraagd wat de huidige prijzen betekenen voor de volgende fasen van het bouwplan en of hier al harde afspraken over zijn gemaakt. Dit gekoppeld aan de vraag wanneer de Kop van Oost volledig gerealiseerd zal zijn.

Voorgeschiedenis

De PvdA verwijst in een toelichting naar de voorgeschiedenis van het plan, dat al een lange aanloop kent. Aanvankelijk was sprake van een gemêleerd aanbod met goedkope, middel-dure en dure woningen. In de loop der jaren werd dat steeds bijgesteld. Zo werd geconstateerd dat sociale huurwoningen financieel niet haalbaar zijn. Ook goedkope woningen vanaf 190.000 euro werden uit het plan geschrapt.

In 2020 werd nog wel uitgegaan van rijtjeswoningen vanaf 230.000 euro. Dat blijkt nu dus te zijn opgelopen naar een vanaf-prijs van 345.000. De prijzen zijn overigens wel in overeenstemming met het landelijk gemiddelde voor nieuwbouwwoningen. Voor de bouw van een standaardwoning in een rijtje, met een gemiddeld luxe-niveau en een woonoppervlak van 120 vierkante meter bedraagt momenteel zelfs 370.000 euro. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en de woningmarkt is overspannen.

Kadewoningen

De duurdere woningen die in fase 1 worden aangeboden staan ook in een rij, maar hebben uitzicht op het Twentekanaal. De prijzen van deze ‘kadewoningen’ variëren van 387.000 tot 406.500 euro. In totaal worden in de eerste fase 22 woningen gebouwd. Uiteindelijk moeten dat er 121 worden. De grond voor fase 1 is in bezit van de gemeente en projectontwikkelaar Nijhuis Bouw/Explorius uit Rijssen. In het meest oostelijk deel moeten de bedrijven Nijha en Stemin-Breitbach plaats maken voordat er kan worden begonnen. Daar zijn afspraken over gemaakt.

Het plan kostte de gemeente al veel geld. De raad stelde eerder 2,7 miljoen beschikbaar om tekorten te dekken. Er staat een provinciale subsidie klaar als de bouw voor 1 juni 2023 begint. Hoe hoog deze bijdrage is, is nog niet duidelijk.

Ongehoord

De PvdA-fractie zegt het ongehoord te vinden, dat ‘ondanks vele miljoenen aan maatschappelijk geld, rijtjeswoningen voor deze bedragen in de markt worden gezet.’ De partij deed eerder, met steun van D66 een poging om via een motie af te dwingen dat er alsnog 10 tot 15 woningen van maximaal 210.000 euro te realiseren. Die motie werd echter verworpen.

Er wordt een parallel getrokken met de eerste fase van het bouwplan Detmerskazerne in Eefde. Daar bleken de prijzen ook hoog uit te vallen, met als gevolg dat bij alleen mensen van buiten Eefde een woning bemachtigden. Daar sprak de PvdA destijds ook al schande over. Nu wordt verwezen naar een reactie van het college van B&W daarop, dat de definitieve verkoopprijzen pas kort voor de start van de bouw worden bepaald. Dat lijkt nu in Lochem dus weer anders te liggen.

Meer informatie over Kop van Oost, de woningtypen en de fasering is te vinden op: www.woneninkopvanoost.nl