Oproep: wie heeft beeldmateriaal Dag Lochem? [video]

0
Posters van Dag Lochem uit de jaren '70 (bron: Stichting Dag Lochem)

LOCHEM – Stichting Dag Lochem werd opgericht in 1972 en wordt dit jaar dus 50 jaar. Tijd om de archieven op orde te brengen. Vandaar de oproep aan inwoners van Lochem om eigen (beeld)materiaal beschikbaar te stellen. Het mag gaan om foto’s, bewegende beelden en bijvoorbeeld programmaboekjes. Het bestuur is met name ook op zoek naar een exemplaar van het allereerste programmaboekje van Dag Lochem in 1972.

Dag Lochem was van 1972 tot en met 1982 vooral een ‘kreatieve manifestatie’. Kreatief met een K, omdat dit in jaren ’70 hip was. Op de Grote en Kleine Markt werd de dag gevuld theater, muziek, film, vertoning van het jaarjournaal van de smalfilmclub, een kunstmarkt, poppenspel en dans. Verder waren er stands waar maatschappelijke en culturele organisaties, de middenstand en kunstenaars zich presenteerden. Het was altijd erg druk.

Hand van gips

Centraal stond een enorme hand van gips die gedurende de dag vorm kreeg met behulp van bezoekers. De hand vormt tot op de dag van vandaag het logo van Dag Lochem. Mobiele telefoons waren er nog niet dus niet iedereen maakte foto’s. Toch moet er beeldmateriaal beschikbaar zijn, bijvoorbeeld van amateurfotografen. Bewegende beelden zijn er in de vorm van de Lochem Journaals die de smalfilmclub jarenlang presenteerde. Een deel hiervan is op het YouTube-kanaal van het Historich Genootschap te vinden.

In de jaren ’80 legde de Stichting Dag Lochem zich toe op het organiseren van tentoonstellingen en andere kunstmanifestaties. Ook poëzie en klassieke muziek kregen de nodige aandacht.

Oproep

Deze oproep geldt met name materiaal uit de eerste periode, van voor 1983. Wie materiaal heeft wordt verzocht dit te delen, liefst in digitale vorm. Wie moeite heeft om dingen te digitaliseren kan zich uiteraard ook melden. Vermeld bij inzendingen in ieder geval de naam van de fotograaf. Ook het jaartal is, voor zo ver bekend, van belang. Informatie over wie of wat op de beelden is te zien is zeer welkom. Stuur geen materiaal waarop mogelijk rechten van derden rusten. Naamsvermelding is bij publicatie vanzelfsprekend. Niet gebruikt materiaal gaat in het archief van de stichting.

Stuur uw bijdrage(n) voor 20 augustus naar: info@lochemsnieuws.nl of henribruntink@gmail.com.

Hieronder een fragment uit het Lochem Journaal 1973 met beelden van Dag Lochem uit dat jaar: