Krimp aantal scholieren spectaculair lager dan gedacht

0
In Lochem is een grote investering in het onderwijs al achter de rug. De Garve aan de Burgemeester Leenstraat (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De krimp van het aantal scholieren in de gemeente Lochem valt volgens de laatste prognoses spectaculair lager uit dan waar het vorige college van uit ging. Eerst was sprake van een afname van het aantal leerlingen met 30%. Nu gaat de gemeente uit van 12%, oftwel 300 minder leerlingen over 10 jaar.

Dit blijkt uit het dinsdag (1/8) gepresenteerde Integraal Huisvestingsplan waarin de plannen voor de komende 10 jaar uit de doeken worden gedaan. Na de vakantie beginnen 2543 leerlingen aan een nieuw schooljaar. In het schooljaar 2012-2024 zijn het er nog 2350 en in 2028 gaan 2241 kinderen naar school zo is de verwachting.

Duurzaamheid
In het huisvestingsplan ligt de nadruk op het duurzaam maken van de schoolgebouwen. Daarvoor wordt de afkorting BENG gebruikt, oftewel Bijna Energie-Neutrale Gebouwen. Dit vraagt de komende jaren ruim 9 ton. Dat bedrag komt bovenop de totale (geraamde) kosten voor schoolgebouwen van 16 miljoen euro.

Larense scholen samen met Bartimeús

Laren wacht mogelijk de grootste verandering als de beide basisscholen De Branink en PWA worden samengevoegd met Bartiméus, de school voor visueel gehandicapte kinderen. De betrokken schoolbesturen hebben een intentieverklaring hierover getekend.

Verbinding
Bartiméus is nu gevestigd aan de Graanweg in Lochem. De school wil graag de verbinding zoeken met het reguliere onderwijs. Hoe de plannen in Laren gerealiseerd kunnen worden wordt nog onderzocht. Het streven is om de zaak in 2020 rond te hebben. Voor de 3 scholen samen is ruim 5 miljoen uitgetrokken.

Rank en Vennegötte
Wat er met De Rank en de Vennegötte in Lochem gaat gebeuren blijft nog even onduidelijk. Zowel renovatie als nieuwbouw is mogelijk maar dat gaat vermoedelijk niet eerder gebeuren dan in of na 2025. De St. Josephschool neemt rond de jaarwisseling het gebouw van de naastgelegen Toermalijn in gebruik. Wat er met het oude schoolgebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Van maatschappelijk gebruik tot sloop is alles nog open.

Barchschole
In Barchem wordt mogelijk volgend jaar al het huidige speellokaal van de Barchschole gesloopt. Een ander lokaal neemt die functie dan over. Het restant van het kleutergebouw (uit 1972) moet worden opgeknapt. Verder moet asbest worden verwijderd. In 2017 wordt onderzocht of er dan sprake kan zijn van renovatie van het gehele gebouw of dat er vervangende nieuwe komt.

Almen
De Julianaschool in Almen heeft de komende jaren nog voldoende perspectief om te blijven bestaan. Er is zelfs sprake van mogelijke (lichte) groei. Omdat de kwaliteit van het gebouw nog goed is kan de werkelijke ontwikkeling van het leerlingenaantal worden afgewacht voordat actie wordt ondernomen. Het college vindt het belangrijk dat de school voor de kern van Almen behouden blijft.

Eefde – Joppe – Gorssel
De Bargweide in Eefde en de Joppeschool komen in aanmerking voor renovatie in combinatie met beperkte aanpassingen en uitbreiding. Voor de Vullerschool in Gorssel wordt de komende tijd onderzocht wat ermee moet gebeuren. Vooralsnog zijn er voor de langere termijn kosten voor nieuwbouw geraamd maar renovatie is ook denkbaar. Nieuwbouw kan mogelijk in combinatie met een multifunctioneel centrum voor Gorssel.
Wel is afgesproken dat het schoolbestuur niet te lang in onzekerheid wordt gelaten vanwege voorgenomen eigen investeringen.

Nettelhorst
De school in Nettelhorst zit onverminderd dicht bij de  gemeentelijke opheffingsnorm. Het college wil in afwachting van de ontwikkeling van het leerlingenaantal niet veel doen. Wel wordt een oplossing gezocht voor een noodzakelijke reparatie van de dakbedekking. Ook moet aandacht worden geschonken aan het verlopen van de vergunning voor een aanbouw in 2020.

Bij de niet genoemde scholen in de gemeente hoeft voorlopig niets te gebeuren of zijn veranderingen al in gang gezet.

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het huisvestingsplan en de bijbehorende kostenramingen. Het staat voor 11 september op de agenda.