Kappen bomen Elfuursweg Gorssel door gemeente stilgelegd

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

GORSSEL/LOCHEM – De kap van een rij bomen aan de Elfuursweg in Gorssel is vrijdag op last van de gemeente Lochem stilgelegd. Vijf Amerikaanse eiken hadden toen al het loodje gelegd. De aanvrager, een aanwonende van de weg, heeft bij de melding bij de gemeente aangegeven de eigenaar te zijn van de bomen, dan wel pootrecht te hebben. De gemeente bestrijdt dit en zoekt uit hoe het precies in elkaar zit.

Wat wel duidelijk is, is dat de Provincie Gelderland al op 1 januari 2021 een melding heeft ontvangen van de betrokken bewoner uit Gorssel. Het betrof een melding van de voorgenomen kap van 75 (laan)bomen aan de Elfuursweg, Huzarenlaan en Dommerholtsweg.

Geen reactie

Als de provincie niet binnen de wettelijke termijn reageert op een dergelijke melding mag de aanvrager er in principe van uitgaan dat geen bezwaar is tegen de kap. Het lijkt erop dat de provincie inderdaad niet reageerde. Dit zou betekenen dat de aanvrager in zijn recht staat, maar niet als hij ten onrechte het eigendom van de bomen heeft geclaimd. De gemeente meent de eigenaar te zijn en had dus de melding bij de provincie moeten doen.

Omwonenden trommelden afgelopen vrijdag handhavers van de gemeente en de politie op om de zaak in ogenschouw te nemen. Vanwege de onduidelijkheden – en omdat ze de betrokken bewoners niet konden bereiken – werden de mensen van een bosbouwbedrijf gesommeerd te stoppen met hun werkzaamheden. Een lid en een raadslid van partij LochemGroen! waren ook ter plaatse.

Raadslid Tjitske Ypma van de partij nam ter plekke contact op met een ambtenaar van de gemeente. Ze wijst op de landschappelijke waarde van de bomenrijen langs de Elfuursweg, Huzarenlaan en Dommerholtsweg. “Kap zou het laankarakter van deze wegen aantasten. Dat mag niet gebeuren.” Volgens haar zou de aanvrager onder meer als argument gebruiken dat er onder de bomen geen gras groeit. Ypma: “Afgelopen zomer was dat andersom, door de droogte groeide alleen onder de bomen nog gras.”

Opdrachtgever

De opdrachtgever van het bosbouwbedrijf, die zelf ook aan de Elfuursweg woont, was vrijdag niet bereikbaar voor de gemeente en politie. Zijn kant van het verhaal is interessant. Een poging om dit op te tekenen strandde dinsdagochtend. Er volgde slechts: “Daar weet ik niks van. Dank u.” Daarop werd opgehangen.

Als iemand een rijtje bomen van meer dan 20 exemplaren of een bosperceel groter dan 10 are (1000 vierkante meter) wil kappen moet een melding worden gedaan bij de provincie. Dit staat in de Wet natuurbescherming (Wnb). Bij kleinere aantallen is zo’n melding niet nodig. Op de website van de provincie staat een advies: ‘In zo’n geval is het goed om nog contact opnemen met de gemeente. Gemeenten hebben eigen regels voor kappen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het om bomen gaat, die op de gemeentelijke monumentenlijst staan.’

Termijn

Er is wat onduidelijkheid over de termijnen die worden genoemd. De gemeente Lochem stelt dat de melder er 6 weken na de melding van uit mag gaan dat de provincie geen bezwaar heeft, ook als dat niet officieel is meegedeeld. Op de website van de Provincie Gelderland staat echter dat het tot 20 weken kan duren voordat een besluit wordt genomen. Daarna wordt de melding 6 weken ter inzage gelegd en kan bezwaar worden gemaakt. Pas na die 6 weken is er toestemming om te kappen.

In de Wnb staat overigens ook dat de kap binnen een jaar na de melding moet zijn afgerond. Omdat de melding dateert van januari 2021 is dit in dit geval dus niet gebeurd. De aanvrager had een nieuwe melding moeten doen. Verder staat in de wet dat uiterlijk 3 jaar na de kap herplant moet plaatsvinden.

Consequenties

Bij de gemeente was dinsdag nog geen aanvullende informatie over deze kwestie beschikbaar. Het is ook onduidelijk wat de opdrachtgever van de kap van de eerste vijf bomen te wachten staat als dit inderdaad in strijd is met de regels.

1 REACTIE

  1. Bomenkap dommerholtsweg ri huzarenlaan is schandalig!!! Het zijn hele unieke en bijzondere eiken. Het tast Het hele karakter aan van deze omgeving!!!!

Comments are closed.