Kadernota Lochem ‘in de wacht’ door stakende stemmen

0
Het gemeentehuis van Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Kadernota – een voorloper op de begroting voor volgend jaar en verder – kon maandagavond (4/7) niet worden vastgesteld omdat de stemmen staakten bij twee van de ingediende wijzigingsvoorstellen. Die moeten in september opnieuw in stemming worden gebracht.

Voorzichtigheid
Volgens burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve is uitstel van het besluit technisch geen groot probleem. ,,Alleen moet bij de verder voorbereiding van de begroting de nodig voorzichtigheid worden betracht”, zo zei hij.

Regels
Bij beide betrokken amendementen was de stemverhouding 11 om 11. De regels schrijven voor dat het bijbehorende raadsvoorstel niet kan worden vastgesteld. Bij stakende stemmen moeten de amendementen opnieuw in stemming worden gebracht. Als de stemmen ook bij de tweede poging staken, dan geldt het wijzigingsvoorstel als verworpen.

Afwezig
Zo ver lijkt hij niet te komen, want de stemmen konden maandagavond staken omdat een van de 23 raadsleden niet aanwezig was tijdens de stemming. Dat was een lid van Gemeentebelangen (GB) en kan de volgende keer dus wél de doorslag geven.

Thema werk
De verdeeldheid sloeg toe bij een amendement van PvdA, GB en VVD over het geven van een hogere prioriteit aan het thema werk in de Kadernota. De extra stem van GB kan deze wijziging in september dus over de streep trekken.

Monumentenbeleid
In het twee geval ging het om een amendement van CDA, GroenLinks en D66 om een beoogde bezuiniging op het monumentenbeleid te schrappen tot dat de raad in september praat over vernieuwing dan dat beleid. In dit geval zal de extra stem van GB vermoedelijk zorgen voor verwerping van het amendement.