Achterhoek in top-10 meest vergrijsde regio’s

0
(foto: pixabay.com)
LOCHEM – De Achterhoek hoort bij de meest vergrijsde regio’s van het land. 21,7 procent van inwoners in inmiddels 65 jaar of ouder. Daarmee staat de Achterhoek op een gedeelde zesde plaats. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Zesde plek
Zeeuwsch-Vlaanderen is de meest vergrijsde regio van het land met bijna 1 op 4 65-plussers. Verder gaan Zuid- en Midden-Limburg, Oost-Groningen en de regio rond Delfzijl de Achterhoek nog voor. Noord-Drenthe deelt de zesde plek met onze regio.
Stijging
Ter vergelijking: de Achterhoek telde in 1995 nog 14,4% pensionado’s. Het CBS concludeert dat de vergrijzing het hardst gaat in de randen van Nederland. In stedelijke gebieden stijgt het aantal ouderen veel minder hard. In de regio Amsterdam is zelfs sprake van een verjonging.
Jongeren
De oorzaken zijn min of meer duidelijk. Jongeren trekken relatief vaak naar de stad en blijven daar ook. Ze vormen daar een gezin en krijgen kinderen. Daardoor vergrijzen de gebieden waar de jongeren wegtrekken terwijl de steden een verjonging meemaken.
Lochem
Ouderen blijven achter in het gebied waar ze meest altijd al woonden. Sommige plaatsen – waaronder Lochem – hebben bovendien aantrekkingskracht op ouderen uit de Randstad die na hun werkzame leven graag rustig willen wonen. Dit versterkt de vergrijzing nog eens.
Van de gehele Nederlandse bevolking is nu 18 procent ouder dan 65. De verwachting is dat het aantal ouderen nog tot 2040 blijft stijgen.
Voorzieningen
De vergrijzing heeft gevolgen voor regio’s waar dat sterk het geval is. Er is op termijn minder vraag naar voorzieningen als scholen en bepaalde sport- en recreatie-accommodaties, terwijl zorgfaciliteiten meer gewild zullen zijn. Ook de woningbehoefte zal veranderen, zo wordt verwacht.