Zorggroep Marga Klompé nog onder toezicht inspectie

0
De Hoge Weide.

LOCHEM – De Stichting Zorggroep Marga Klompé (SZMK), onder meer eigenaar van De Hoge Weide in Lochem, komt voor op de lijst met 150 verpleeghuizen die het afgelopen jaar onder verscherpt toezicht hebben gestaan van Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het traject is nog niet afgerond.

De Hoge Weide
De Hoge Weide aan de Zwiepseweg in Lochem heeft een verpleegafdeling waar de inspectie dus bedenkingen bij de kwaliteit van de verleende zorg moet hebben gehad. De Zorggroep Marga Klompé is op de dinsdag door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingedeeld in categorie 3. Dit houdt in dat de instelling in afwachting is van het resultaatsverslag of er al dan niet vervolgtoezicht nodig.

Het ministerie benadrukt dat de gepubliceerde lijst de situatie weergeeft van 15 maart. Er kan in de tussentijd iets zijn gewijzigd.

Toezicht
Op de lijst van de inspectie komen 11 instellingen voor die onder verscherpt toezicht blijven omdat er sprake is van ernstige verdenkingen. Er zijn voorbeelden van ontbrekend personeel in de nacht of het herhaaldelijk verstrekken van verkeerde medicijnen.

Onder de tweede categorie vallen verpleeghuizen die onder vervolgtoezicht staan en waar de verbetertrajecten dus zijn ingezet.

Beoordeling
Bij de Zorggroep Marga Klompé wordt momenteel beoordeeld of doorgevoerde verbeteringen voldoende zijn geweest om het toezicht op te heffen. In dat geval komt de instelling onder categorie vier, van verpleeghuizen waar de kwaliteit op een acceptabel niveau is gebracht en waar intensief toezicht niet meer nodig is.

Bij de SZMK was dinsdagavond laat niemand bereikbaar voor commentaar.