Kadernota Lochem: ‘Financiële onzekerheid vanaf 2026’

0
Foto ter illustratie (bron: freepiki.com)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeente Lochem is financieel nog altijd gezond, maar volgens de deze week verschenen Kadernota 2024 ontstaan vanaf 2026 mogelijk tekorten. Veel is afhankelijk van de bijdrage van het Rijk. Lang hoeft de onzekerheid overigens niet te duren, want ‘Den Haag’ is van plan nog voor het einde van deze maand meer duidelijkheid te verschaffen.

Met het eind 2022 gepresenteerde collegeprogramma zette de coalitie van GB, VVD en MmL de koers voor de komende jaren uit. Via de kadernota – de voorloper op de begroting die eind dit jaar verschijnt – krijgen de plannen in financiële zin handen en voeten. Wethouder Lex de Goede (Financiën): “De activiteiten in de kadernota dragen bij aan ambities die in het collegeprogramma staan: Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden. Daarbij zijn extra woningbouw, duurzaamheid en klimaatadaptie belangrijk. Ook is er veel aandacht voor isolatie van bestaande woningen. En de focus ligt op onder meer zorg, inburgering, sport en bewegen en de herinrichting van een aantal wegen.”

Capaciteit

Naast het geld dat nodig is om het uitgestippelde beleid uit te voeren, kijkt het college ook naar de beschikbare capaciteit. Dat is met de situatie op de arbeidsmarkt een uitdaging. Met name afdelingen die zich bezighouden met actuele dossiers, zoals woningbouw en klimaat, staat onder druk. En er wachten nog de nodige dossiers op afronding. Denk aan de scholen in Laren, de accommodaties in Gorssel, de zwembaden in Almen en Gorssel en De Beemd. Een aantal van die geplande uitgaven is nodig omdat deze voorzieningen aan groot onderhoud of vernieuwing toe zijn.

De nieuwe Kadernota is een aanzet voor het werken met thema’s. Door thema’s te kiezen kunnen belangrijke onderwerpen integraal worden aangepakt, zo is de gedachte. Het college denkt dat de gemeenteraad hierdoor beter kan sturen op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals energie- en klimaatcrisis, woningnood, ontheemden- en asielcrisis.

Focus

Door te focussen op een thema moet het gemakkelijker worden om inhoudelijke gesprekken met elkaar aan te gaan. Wat is belangrijk? Waar is geld voor of is geld voor vrij te maken? In dit overgangsjaar is als eerste het thema ‘klimaat en energie’ uitgewerkt. Een klimaatneutraal 2050, een ander energieverbruik, klimaatverandering, een klimaatbestendige openbare ruimte en verduurzaming van gemeentelijke gebouwen raken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Informatiemarkt

Inwoners kunnen op woensdag 31 mei in gesprek met de gemeenteraad. Zij kunnen dan aangeven wat ze belangrijk vinden en welke ideeën ze hebben. Tijdens een informatiemarkt, die vanaf 19.00 uur wordt gehouden in het gemeentehuis én in de bibliotheek van Gorssel, is in iedereen welkom.

De raad praat vervolgens op maandag 5 juni verder over de kadernota. Op 19 juni is er een meningsvormend debat. Tijdens de Politieke Avond van 3 juli neemt de raad een besluit.

De kadernota is integraal te lezen via: lochem.begrotingsapp.nl.