Joppeschool door fusie onder andere vlag

0
De Joppeschool

JOPPE – Twee Overijsselse stichtingen voor basisonderwijs zijn per 1 april gefuseerd. Dit betekent dat ook de Joppeschool voortaan onder de nieuwe Stichting Varietas valt. Tot nu toe viel de school onder Stichting Qua Vadis, dat fuseerde met Stichting ROOS. 

Het gaat in totaal om 30 basisscholen in Salland en Twente, waarbij de Joppeschool qua geografische ligging dus een ‘buitenbeentje’ is. Bij de organisatie gaat het om openbaar, protestants, katholiek, interconfessioneel en bijzonder-neutraal onderwijs. De Joppeschool geeft onderwijs op katholieke grondslag.

Samenwerking

In een persbericht schrijft het bestuur van de nieuwe stichting: ‘De fusie helpt bij een betere samenwerking tussen de scholen en medewerkers van Varietas en bij een betere samenwerking met andere schoolbesturen en organisaties in de regio. Alleen samen kunnen wij de missie van Varietas: ’Ieder kind heeft recht op de best mogelijke basis voor de toekomst’ in de regio waarmaken.’

De gedachte is verder dat een grotere organisatie meer ondersteuning kan bieden aan medewerkers, in de vorm faciliteiten en expertise. Het delen van kennis en ervaring is een belangrijk uitgangspunt.

Varietas

De naam, Varietas, latijn voor verscheidenheid/variatie, weerspiegelt de verscheidenheid van alle scholen in de nieuwe stichting, elk met hun eigen levens- of geloofsovertuiging. De
verscheidenheid is ook te zien in de verschillende typen onderwijs die Varietas biedt, zoals regulier, Dalton of Montessori-onderwijs.

De scholen houden hun eigen identiteit, zo belooft het bestuur. Het doel is het bieden van eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit om ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst te bieden.