Jongeren Harfsen over woningbouw: ‘Minder praten, meer actie’

0
Thijs Wassink en Vera Wuestman maken deel uit van een groep jongeren uit Harfsen die zich inzet voor passende woningen (foto: LochemsNieuws) Bruntink)

HARFSEN/LOCHEM – Het is momenteel voor iedereen lastig om een betaalbare woning te vinden. Voor jongeren is het probleem zo mogelijk nog groter. Minder te besteden en andere woonwensen, maar vooral ook dralende politici en bestuurders. Een groep jongeren in Harfsen heeft met name de behoefte van leeftijdgenoten wel aangetoond. Ze voerden een aantal hoopgevende gesprekken met politieke partijen en met de wethouder. Tot de gewenste actie heeft dit nog niet geleid.

Tot aan de verkiezingen staat elke week een thema centraal. Via een interview met personen of organisatie met veel kennis van of een uitgesproken mening over dat thema wordt de toon gezet. De 8 politieke partijen, die om de zetels in de gemeenteraad strijden, reageren daar vervolgens kort en bondig op. Aflevering 3 gaat over wonen.
(lees HIER aflevering 1 over economie en HIER aflevering 2 over energie en klimaat)

Vera Wuestman (20) en Thijs Wassink (23) maken deel uit van een kerngroep van 7 jongeren uit Harfsen die opkomen voor de jongeren uit het dorp die woonruimte zoeken en binnen afzienbare gaan zoeken. “We doen het ook voor de volgende generaties, want als de 15-jarige van nu een woning nodig heeft moeten die langzamerhand wel gebouwd worden”, zegt Vera.

Initiatief

Thijs Wassink nam het initiatief naar aanleiding van de kernvisie wonen en wat hij zelf ondervond, zag en hoorde in Harfsen. “Het beleid en de praktijk sluiten totaal niet op elkaar aan. Het was duidelijk dat jongeren zich hard moesten maken voor woongelegenheid voor starters en om de leefbaarheid van Harfsen overeind te houden.” Thijs woont, als zoveel jongeren, nog altijd bij zijn ouders. Wel een baan maar geen woning.

Er werd een enquête gehouden onder 100 jongeren uit Harfsen en het aangrenzende buitengebied. Met verrassende uitkomsten. Zo’n 80 procent van de jongeren wil in het dorp blijven wonen. En bijna 20 procent weet dat niet zeker. Slechts een verwaarloosbaar aantal weet zeker naar elders te zullen vertrekken. Daar komt nog bij dat een aantal jongeren, die eerder noodgedwongen naar bijvoorbeeld Deventer vertrokken, aangeven wel te willen terugkeren als ze een woning kunnen vinden.

Leefbaarheid

De groep rond Vera en Thijs staart zich niet blind op woningbouw voor jongeren, maar heeft ook de demografische consequenties van wegtrekkende jonge inwoners scherp in beeld. De leefbaarheid is in het geding. “Het dorp vergrijst meer dan gemiddeld en als dan jongeren ook nog eens gedwongen worden om te vertrekken, heeft dat gevolgen voor de voorzieningen. Sportverenigingen merken nu al een terugloop van leden en op een gegeven moment kan ook een winkel of een school niet meer bestaan”, zo klinkt het.

Tijdens een gesprek met wethouder Robert Bosch en een beleidsambtenaar, waarbij zo’n 60 jongeren aanwezig waren, kwamen onder meer 1- en 2-kamerappartementen en tiny houses ter sprake. De Harfsense jongeren zijn erg teleurgesteld dat van dit sterke signaal in de woonvisie van de gemeente weinig of niets is terug te vinden. Net als over voorgestelde erfpachtconstructies. Ze hebben overigens ook wel een concrete locatie op het oog die zich leent voor transformatie. Het al jaren leegstaande voormalige horecabedrijf Buitenlust verloedert langzaam en ligt op een geweldige plek midden in het dorp.

Tijdsgeest

De eigenaar ziet er vooralsnog geen brood in, zo weten Vera en Thijs. Slopen en nieuwbouwen is momenteel erg duur en voor een commerciële partij eigenlijk alleen rendabel te maken via de bouw van dure wooneenheden. De tijdsgeest, met sterk stijgende prijzen en een overspannen markt, werkt niet in het voordeel van starters en andere met een smalle beurs.

Dure woningen zijn er in Harfsen genoeg. Zelfs als ouderen zouden doorstromen naar een kleinere woning, is de prijs van hun oude woning veel te hoog voor starters. Die doorstroommogelijkheden ontbreken overigens ook. Die komt ook slecht op gang omdat Harfsen maar weinig sociale huurwoningen telt. Die zijn in bezit van IJsseldal Wonen. In het nieuwbouwplan Het Hazenveld zijn slechts 6 nieuwe huurwoningen gerealiseerd.

Behoefte

Uit de enquête die de jongeren hielden komt geen goed beeld naar voren van de behoefte aan betaalbare huurwoning. Vera zegt daarover: “Vooral jongeren onder de 20 jaar hebben bijna allemaal een toekomstideaal van een baan, een koopwoning en een gezin. Huren past niet zo goed in hun plaatje. Dat is ook heel begrijpelijk.”

Gevraagd naar wat de politiek voor jongeren kan doen, komt als eerste de opmerking: “Ze moeten beter hun best doen om te doorzien wat de werkelijke woningbehoefte is. En geen percentages vaststellen voor de hele gemeente, maar de behoefte in de kernen doorslaggevend laten zijn van wat je uiteindelijk waar gaat bouwen en voor welke doelgroep.”

Actie graag

En ten slotte: “Als je nagaat hoe lang het duurt voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, dan geldt vooral voor onze leeftijdsgroep: ‘Nu niet te lang meer praten maar actie graag!'”

Reacties politieke partijen:

MmL:
Hallo Vera en Thijs,
Het goede nieuws: we zijn het helemaal eens! Het slechte nieuws: het schiet inderdaad allemaal niet op door het getreuzel van het college. De jeugd, maar ook de senioren, zitten al jaren te springen om passende woonruimte: in 2018 is een motie van MmL aangenomen die het college oproept creatief te zijn en de snelle bouw van onder meer tiny houses en containerwoningen voor starters te stimuleren. Het resultaat ken je: nadanoppes! Ook wij zijn warm voorstander van bouwen naar bewezen behoefte: die van Harfsen is bekend en elders binnen de gemeente snel te meten. De bouwkosten zijn relatief laag en de bouwtijd is kort waardoor je vlug resultaat kan boeken. Wij gaan ervoor!

CDA:
CDA: “Middenin de samenleving betekent signalen van inwoners oppakken.” Er is behoefte aan woonruimte voor jongeren in Harfsen. Jongeren willen in Harfsen blijven wonen en dat is ook het behoud van de leefbaarheid van het dorp. Leegstaande panden kunnen getransformeerd worden naar 1-2 kamerappartementen. Om dit te realiseren is er een investeerder nodig.
CDA wil de regels voor transformaties zo eenvoudig mogelijk maken. Daarnaast wil CDA in gesprek met de woningcorporaties om te komen tot een betaalbaar huurwoningaanbod voor jongeren. Ook wil het CDA een passend woningaanbod voor senioren, die willen blijven wonen in het dorp waar ze van houden! Initiatieven krijgen de steun van het CDA!

VVD:
Dank aan de jongeren voor hun krachtig signaal. De behoefte aan betaalbare woningen in Lochem is hoog. Met de toenemende vergrijzing, is binden en boeien van jongeren een ‘must’. Om onze gemeente en bedrijven levensvatbaar te houden en jongeren te voorzien van werk, inkomen én een woning. Dat laatste kan als er ruimte komt voor vernieuwende woonvormen. Daarom pleit VVD voor een ‘ja, tenzij’ voor inwonersinitiatieven. En durven kijken naar bouwen op nieuwe plekken, bijvoorbeeld generatiewoningen. Met respect voor de omgeving en de ‘buren’. Niet alles is van vandaag op morgen te realiseren. Maar met een ‘ja, tenzij’ is er meer mogelijk.

D66:
Deze jongeren zouden lid van D66 Lochem kunnen zijn. Lochem leefbaar houden, ook op langere termijn. Ze benoemen precies waar het om draait.
Uit ons verkiezingsprogramma:
• Geef voorrang aan jongeren en jonge gezinnen in het betaalbare huur- en koopsegment.
• Stel goedkoper grond voor de bouw van woningen ter beschikking voor starters en minder draagkrachtigen.
• Actieve ondersteuning van coöperatieve particuliere initiatieven, gericht op starters en ouderen.
• Realiseer met ambitie en in overleg met inwoners vraag gestuurd woningen.
• Betere woongelegenheden voor ouderen.
• Ruimte voor tiny houses of andere creatieve concepten op initiatief van inwoners.

GroenLinks:
Iedereen heeft recht op een betaalbare woning, zeker onze jongeren zoals uit Harfsen. We moeten nu bouwen, voor starters, jonge gezinnen en sociale huur. En voor senioren zodat er doorstroming is. Betaalbaar bouwen vraagt creatieve oplossingen en slim beleid, zoals anti-speculatie, verkoop onder voorwaarden of erfpacht. Want we hoeven niet altijd grote en dus dure huizen te bouwen. Tweekamerwoningen, kleine appartementen en tiny houses voorzien in een behoefte. Bovendien kunnen we bestaande gebouwen omvormen tot woningen.
Tot slot. Wie huis en haard heeft verlaten door oorlog, ontvangen we met open armen. Ook voor hen moeten er woningen zijn. We leven mee met de mensen in Oekraïne.

GB:
We denken allemaal na over onze toekomst en waar we willen wonen. We gebruiken ons huis ook steeds meer als werkplek. Daarvoor hebben we alle soorten en typen woningen nodig en voor alle doelgroepen. Op deze manier houd je de kernen leefbaar en komt er ook doorstroming. Gemeentebelangen zet voor onze jongeren in op goedkope, praktische en duurzame woningen waar de lasten laag blijven voor de toekomst. We zouden graag actief willen onderzoeken door pilots, hoe we passend bij de wensen van onze jongeren, toch betaalbare woningen kunnen bouwen. De wooncorporaties zullen de invulling in de sociale huur op zich moeten nemen.

PvdA:
Met trots kijken we naar de jongeren in Harfsen. Ze willen hier een toekomst bouwen. Niet alleen een betaalbare woning, maar een fijne plek om te wonen. De PvdA is het met ze eens, al jaren pleiten wij voor meer betaalbare huur- en koopwoningen. Wij willen alle kernen leefbaar houden, samen leven en goed wonen. Maar het betekent meer; bus 56 moet terugkomen, bloeiende sportverenigingen, een school dichtbij en een kroeg. Die toekomst bouwen we samen.
Daarom willen we goede afspraken met projectontwikkelaars of zelf regie voeren, zodat betaalbaar ook echt betaalbaar is! Tiny houses neerzetten en leegstand aanpakken voor een kortetermijnoplossing en snel zowel koop- als huurwoningen bouwen!

LochemGroen!:
Vera en Thijs staan letterlijk in ons programma: “De gemeente zet sterk in op het bouwen van starterswoningen voor jongvolwassen, zoals vaak gevraagd door de jongeren uit Harfsen”. Mooie beloftes van zittende partijen hebben tot nu toe niks opgelost. Terwijl die oplossingen er zijn, zoals zelfbewonersplicht, meer betaalbare woningen, Tiny Houses en Uuthuuskes, maar bovenal politieke daadkracht. Luister echt naar de woonwensen van inwoners, maak betere afspraken met projectontwikkelaars. Ga niet voor winst op korte termijn, maar bouw aan een duurzame, groene gemeente waar volgende generaties ook gezond, betaalbaar èn energiezuinig kunnen wonen. Want het kàn veel betaalbaarder, en groener!