Eerste stappen voor herinrichting Julianaweg en Molenpoort

0
Een van de eerder gepresenteerde varianten voor de Molenpoort. (videostill)

LOCHEM – De herinrichting van de Julianaweg en de realisatie van de Molenpoort gaat eind maart van start met de verplaatsing van 24 bomen. Twee andere bomen worden gekapt. Verder wordt gestart met het opstellen van een groenplan, waarbij omwonenden worden betrokken. En de aanbesteding loopt. Van de 5 geselecteerde aannemers krijgt mag het bedrijf dat de beste prijs-kwalitieitverhouding biedt de klus uitvoeren.

Binnenkort worden 22 eiken en 2 lindes verplaatst naar bedrijventerrein Stijgoord aan de Goorseweg. De eiken blijven daar. De lindes keren later terug naar de Julianaweg of bij de nieuwe Molenpoort. Een eik en een esdoorn moeten wijken voor de plannen. Uit een eerder gehouden enquête bleek dat inwoners veel waarde hechten aan groen. Hiervoor wordt binnenkort een plan gemaakt. Een afvaardiging van omwonenden praat erover mee.

Aanbesteding

De gemeente geeft aan dat bij de aanbesteding niet alleen naar de laagste prijs wordt gekeken. Hoe de aannemer omgaat met planning, bereikbaarheid en communicatie naar omwonenden telt mee. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor de bereikbaarheid van winkels en andere voorzieningen. Zo moeten de weekmarkt en de huisartsenpraktijk op de Markt bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden aan de Julianaweg en de Noorderwal.

Eerder werd al bekend dat de Julianaweg wordt ingericht als ware het de omwalling van de binnenstad. De Julianaweg wordt zo ingericht dat te hard rijden bijna niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere stadspoorten in de stad. Die worden later aangepakt. Het gaat om de Walderpoort en de Smeepoort.

Start eind april

De verwachting is dat de geselecteerde aannemer eind april of begin mei kan beginnen met de uitvoering van het werk. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden en eventuele consequenties voor bijvoorbeeld bereikbaarheid of parkeren.

De omwonenden hebben deze week ook al een brief van de gemeente ontvangen met grofweg dezelfde informatie als in dit artikel.