Inwoners geven mening over nieuw plan Markt Lochem

1
Een ontwerpschets van het centrum. De foto's zijn als voorbeeld opgenomen. Klik voor een vergroting (bron: Gemeente Lochem / Ontwerpburo Oosterink)

LOCHEM – Vandaag (dinsdag 28/9) werd een ontwerpplan voor de Markt in Lochem gepresenteerd. Het kloppend hart moet het plein worden. Het aanwezige groen blijft maar het aantal parkeerplaatsen vermindert. Vooral kinderen zullen tevreden zijn over de komst van een bronfontein. Ook voor meerdere zitplaatsen wordt gezorgd. Op 6 en 9 oktober kunnen inwoners van Lochem hun mening geven, vragen stellen en een 3D-rondleiding bekijken in de voormalige winkel Intertoys aan de Molenstraat.

Wethouder Eric-Jan de Haan is blij met het plan zelf maar vooral ook met het feit dat de meeste direct betrokkenen overwegend positief hebben gereageerd tijdens een recente presentatie in de schouwburg. De meeste discussie ontstond daar over het aantal parkeerplaatsen. Want onder het motto ‘het blik eruit’ gaat het aantal parkeervakken van 40 naar slechts 10. Dat getal is echter niet beton gegoten en ruimte voor meer is beschikbaar. Het idee is dat 10 plaatsen genoeg is voor kortparkeerders die artsenpraktijk, apotheek of een winkel bezoeken.

De keitjes

Hét hete hangijzer voor veel Lochemers zijn de keitjes op de Markt. Die horen enerzijds bij de historie van de stad maar zorgen anderzijds voor veel klachten vanwege de slechte begaanbaarheid. Het is de bedoeling dat ze in stroken van 13,8 vierkante meter terugkeren onder de bomen op Markt. Plekken waar niet of nauwelijks wordt gelopen dus. Die afmeting (een Gelderse roede) verwijst naar de keitjes die nieuwe bewoners van de vestingstad Lochem vroeger moesten ‘meebrengen’. Het was een soort belasting voor nieuwkomers.

Een vastomlijnd plan is het nog niet, maar de keitjes van de Markt die overblijven worden mogelijk gebruikt bij de realisatie van de nieuwe Molenpoort en Smeepoort. Door de stroken ook daar te laten terugkeren, ontstaat een soort thema.

Canon op straat

De grote Markt wordt verder voorzien van elementen in het plaveisel waarop wordt herinnerd aan belangrijke historische gebeurtenissen. Te denken valt aan 1233, toen Lochem stadsrechten kreeg en de rampzalige stadsbrand in 1615. Een soort canon dus. En tenslotte is het de bedoeling dat de Gudulakerk deels een groene omranding krijgt, in de vorm van blokhagen.

Ook de Kleine Markt (Bierstraat) wordt meegenomen in de vernieuwing. Door een extra boom en een nieuw groen element moet het langgerekte plein wat compacter en intiemer gaan ogen. Dat komt de sfeer ten goede, vindt ontwerper Janhenk Oosterink. Hij zag dat horecaondernemers met allerlei afscheidingen rond hun terras kennelijk op zoek zijn naar die intimiteit. Hij hoopt overigens dat die ondernemers op zoek gaan naar uniforme afscheidingen.

Keidagen

Wie het ontwerp van zowel Grote- als Kleine Markt voor het eerst onder ogen krijgt kan zich afvragen: ‘En de Keidagen dan?’ De ontwerper is ervan overtuigd dat er wat dat betreft geen problemen zijn. Het aantal vierkante meters wordt nauwelijks kleiner en op de Kleine Markt blijft voldoende ruimte voor de feesttent, al zal deze iets verschuiven.

De genoemde bronfontein is niet meer dan een aantal waterstralen uit de verder vlakke ondergrond en deze kan tijdens de kermis, of ander evenement, gemakkelijk worden ‘drooggelegd’. Volgens wethouder Eric-Jan de Haan is de organisatie van de Keidagen in principe akkoord met de plannen al zal het verdere proces nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Meer horeca

Wat blijft is de antieke lantaarn op het smalle gedeelte van de Markt. Deze krijgt gezelschap van een aantal bomen. Overigens bestaat de hoop dat in dat deel op termijn meer horeca tot ontwikkeling komt, inclusief terrasjes. Op beide uiteinden is dat al het geval, in de vorm van restaurant Kawop en Semmelink Koffie.

De ontwerper wijst op de bogen die overal in het hart van Lochem zijn te vinden. De vorm van de Bagijnestraat is wat dat betreft het meest duidelijk. Maar ook elders in de binnenstad zijn deze bogen terug te vinden en ook in het nieuwe ontwerp keren deze terug. Janhenk Oosterink sprak in een toelichting verder van ‘de menselijke maat’. Die is nu met name op het centrale deel van de Markt ver te zoeken, met als gevolg dat bijna niemand daar blijft hangen. Snel doorlopen of -fietsen lijkt het devies. De fontein en een groenelement met zitrand moet hier verandering in brengen. En de platanen rond het plein worden in hoogte wat teruggesnoeid.

Deelplan

De herinrichting van de Markt maakt deel uit van de ‘make-over’ van het Lochemse centrum en omgeving. Het Graafschapterrein werd al onder handen genomen en eerder dit jaar zag een plan voor de Molenpoort en Julianaweg het levenslicht. Later volgen nog de entree van de Smeestraat en Walderstraat.

Voor de plannen met de Markt staat zo’n 800.000 euro op de begroting. Of dit voldoende is moet nog blijken tijdens de aanbesteding. De hoop bestaat dat de uitvoering in het najaar van 2022 kan beginnen. Wethouder De Haan ziet nog wel een uitdaging om al te veel overlast te voorkomen tijdens de werkzaamheden.

Ontwerper Oosterink is overigens allerminst met een blanco vel begonnen. Er lagen nog al wat eerder plannen en ideeën van onder meer binnenstadondernemers. Hiermee is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Vragen en meningen

De inwoners kunnen op 6 en 9 oktober van 10.00 tot 16.00 uur de plannen bekijken en commentaar leveren. Dit gebeurt in het leegstaande voormalige pand van Intertoys aan Molenstraat 16.

De historische lantaarn is een blijvertje. De rest van Markt in Lochem gaat flink op de schop (foto: LochemsNieuws)

 

 

1 REACTIE

Comments are closed.