Achteruitgang biodiversiteit gestopt, maar niet overal

0
Poelen aan de Horstweg bij Laren dragen bij aan verbetering van de biodiversiteit. De zwanen op deze foto zijn slechts voorbijgangers (foto: LochemsNieuws)

ARNHEM/LOCHEM – Met libellen, reptielen en zoogdieren gaat het steeds beter. Hetzelfde geldt voor de Gelderse bossen, moerassen en zoete wateren. Maatregelen die hier zijn genomen om verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan, blijken te werken. Met de natuur in de stad, in het landelijk gebied en op de droge zandgronden gaat het echter niet goed. Dit blijkt uit de tweede rapportage over de biodiversiteit in Gelderland.

Meer maatregelen zijn volgens het onderzoek nodig in de genoemde gebieden waar het nog niet goed gaat. Het onderzoek wordt periodiek gehouden in opdracht van Provincie Gelderland.

Gelijk niveau

Over het algemeen blijft de biodiversiteit in Gelderland op een gelijk niveau. Daarmee is een jarenlange achteruitgang tot stilstand gekomen. De biodiversiteit is stabiel maar op een laag niveau. Verder herstel is nodig. In een vorige rapportage, uit 2018, werd ook al vastgesteld dat de afname van die biodiversiteit is gestopt.

Gedeputeerde Peter Drenth: “De afname van de biodiversiteit is tot stilstand gebracht. Dat bevestigt deze tweede rapportage ook. Nu is het zaak om te zorgen dat het ook verbetert, en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld met ons plan om 1 miljoen bomen te planten. Niet in de bossen en in de natuur, maar juist in dorpen en steden. Biodiversiteit is niet iets wat alleen in natuurgebieden te vinden is, maar terugkomt bij alles wat we doen”, zegt Drenth. “En wat deze rapportage ook laat zien: maatregelen werken! We doen het beter. En het kan nóg beter.”

Elke 3 jaar

De Provincie Gelderland brengt om de 3 jaar in beeld hoe het gaat met de biodiversiteit. De rapportage helpt om te bepalen waar maatregelen het meest noodzakelijk zijn. Het rapport laat zien dat de genomen maatregelen werken. De provincie ziet het vergroten en versterken van de biodiversiteit als een belangrijke taak, in natuurgebieden en daarbuiten: op het platteland of in de stad. Een sterke en gevarieerde natuur draagt onder meer bij aan schoon (drink)water en verbeterde voedselproductie. Het levert bovendien grondstoffen op en het gaat de gevolgen van klimaatverandering tegen. Dat is goed voor gezondheid en welzijn, aldus de provincie.

Uitvoering

Eind 2020 heeft de provincie het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zitten maatregelen gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Gelderland richt zich op het verbeteren, versterken, uitbreiden en verbinden van natuur in de natuurgebieden. Daarnaast kijkt de provincie ook naar de natuur daarbuiten, op het platteland en in stad en dorp. Bijvoorbeeld door het groener maken van schoolpleinen en met meer bomen en meer groen op het platteland. En door de biodiversiteit langs wegen te vergroten door bermen te verbreden en ecologisch te beheren.

Natuur in de stad

In deze 2e rapportage is voor het eerst gekeken naar de ontwikkeling van de natuur in de stad. In de stad komen normaal gesproken veel verschillende vogelsoorten voor. En er zijn meer dieren te vinden, zoals vleermuizen en steenmarters. Stadsvogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van de stadsnatuur. Met de stadsvogels gaat het niet goed. Bijvoorbeeld door verharding van tuinen en kunstlicht en door een afname van groene, beschutte plekken.

Natte heidegebieden

De rapportage laat verder zien dat maatregelen om de biodiversiteit te herstellen en te ontwikkelen goede resultaten opleveren. Bijvoorbeeld in natte heidegebieden waar veel maatregelen zijn getroffen. Natte heidegebieden hebben veel last van stikstofneerslag en verdroging, waardoor planten en diersoorten verdwijnen en er alleen gras overblijft.  Door de bodem ondiep af te graven komen zeldzame plantensoorten binnen een paar jaar terug. Het herstel van natte heide door het hele land heeft ervoor gezorgd dat moeraswolfsklauw en kleine zonnedauw niet meer op de landelijke Rode Lijst van bedreigde soorten staan.

Natuur verbeteren

De Provincie Gelderland steekt de komende jaren honderden miljoenen in het verbeteren van de biodiversiteit door natuur te beschermen, te herstellen en uit te breiden, en door ook buiten de natuurgebieden te investeren in maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit. ‘Herstel van biodiversiteit vraagt tijd, en het zal dan ook een aantal jaren duren voor de resultaten te zien zijn’, zo verwacht de provincie.