Investeringen zorgen in 2018 voor niet-sluitende begroting Lochem

0
(bron: gmeente Lochem)

LOCHEM – De begroting van de gemeente Lochem laat voor 2018 een tekort zien van zo’n 1,2 miljoen euro. Dat komt door noodzakelijke investeringen in onder meer Jeugdzorg, wegen, brandweerkazerne Almen, duurzaamheid en verbouw of zelfs nieuwbouw van een aantal scholen.

Kosten en baten
In een toelichting noemt wethouder Bert Groot Wesseldijk een ‘een typisch geval van: de kosten gaan voor de baten’. ,,Investeringen die we nu doen voor de toekomst hebben een meerjarig rendement.” In de meerjarenbegroting laten de jaren na 2018 wel plusjes zien.

Lasten burger
Het tekort van volgend jaar kan worden opgevangen via de reserves. De burger moet rekening houden met een stijging van de gemeentelijke lasten. Een eigen-woningbezitter gaat volgend jaar 762 euro betalen (was 726). De gebruiker van een woning gaat 506 euro betalen. Dit was 475. De stijging komt na een dalende tendens in de afgelopen jaren. De lasten voor volgend jaar zijn bijvoorbeeld nagenoeg gelijk aan die in 2014 (zie tabel hieronder)

Afval
Inwoners kunnen hun lasten drukken door de grijze en groene container minder vaak aan de weg te zetten. Het gemiddelde is nu 9 keer per jaar. Wie het afval goed scheidt betaalt minder. De gemeente schept de mogelijkheid om gebruikte luiers apart af te voeren.

Lees verder onder de tabel…

Ontwikkeling lastendruk (bron: gemeente Lochem)

 Glasvezel buitengebied
Voor de korte termijn heeft de gemeenteraad net voor de zomer 4 miljoen gereserveerd voor glasvezel in het buitengebied. Lochem overweegt om een leeg buizenstelsel aan te leggen om de grootste kostenpost voor geïnteresseerde marktpartijen voor te financieren.

Inkomsten
Die investering wordt pas gedaan als er een haalbare businesscase tegenover staat. Groot Wesseldijk zegt er dan inkomsten tegenover de investering komen te staan. Die konden nu niet worden begroot. Het is ook nog mogelijk dat het plan op niets uitloopt. Dan houdt Lochem de 4 miljoen in eigen zak. Dat is bijvoorbeeld het geval als er andere technische oplossingen komen, al denkt de wethouder dat glasvezel de komende jaren nog de snelste en stabielste verbindingen geeft.

Onzekerheden
De begroting kent nog vrij veel onzekere factoren en zaken waar nog geen definitief prijskaartje aan te hangen valt. De nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van volgend voorjaar aantreedt kan nog de nodige keuzes maken.

Webapplicatie
De begroting is voor iedereen te raadplegen in een webapplicatie. Die staat HIER

De gemeenteraad behandelt de begroting op 23 oktober tijdens de rondetafelgesprek (RTG). De vaststelling volgt in de raadsvergadering van maandag 6 september.