Meer informatie over afsluiting Rondweg West en Larenseweg

0
Tekening van de nieuwe verkeerssituatie op de kruising Rondweg West en Larenseweg (bron: provincie Gelderland)

LOCHEM – De Rondweg West gaat, zoals eerder gemeld, dicht van 9 tot en met 23 oktober. Van vrijdag 20 oktober 20.00 uur tot maandagochtend 6.00 uur is ook de kruising met de Larenseweg volledig afgesloten.

Kruising
Na afloop van de werkzaamheden is de Rondweg West voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De kruising met de Larenseweg ondergaat een veel grotere verandering. Er komen extra rijstroken voor afslaand verkeer en er komt een permanente verkeerslichteninstallatie die de huidige noodvoorziening vervangt.

Fietsers
Vanaf dat moment is ook de fietsroute richting Laren weer in ere hersteld. Door de extra rijstroken in de weg moest de bestaande fietstunnel worden verbreed. Dat werk is al afgerond.

Twee rijstroken
Komende vanuit de richting Laren komen er na de kanaalbrug twee rijstroken voor links afslaand verkeer richting het centrum van Lochem (Larenseweg). Hiervoor is gekozen omdat het om vrij korte voorsorteerstroken gaat. Door de verdubbeling ontstaat ruimte voor meer voertuigen. Eenmaal op de Larenseweg gaan de twee rijstroken al snel over in één rijbaan.

Gescheiden
Verkeer op de Larenseweg krijgt de beschikking over gescheiden rijstroken voor links- en rechtsaf slaand verkeer. Verkeer uit de richting Zutphen wordt eveneens gescheiden in rechtdoor- en rechts afslaand verkeer. In alle drie richtingen komen middengeleiders om het elkaar tegemoetkomend verkeer uit elkaar te houden.

Omleidingen
Deze informatie werd dinsdagavond gedeeld met wie dat wilde, tijdens een inloopbijeenkomst van aannemer en provincie in De Zonnebloem in Klein Dochteren. Daar waren ook kaarten te zien waarop was aangegeven welke omleidingsroutes er worden ingesteld. Verkeer wordt al vanaf onder meer Zutphen en Vorden gewezen op de wegafsluiting.

 De rotonde bij het Staring College blijft gedurende de afsluiting open, met dien verstande dat de afslag Rondweg West uiteraard gesloten is.