Interim-voorzitter Ilse Bruls moet crisis in CDA Lochem bezweren

0
De schaar op deze archiefafbeelding heeft inmiddels het hele plaatje verknipt (Bron beeldelementen: CDA / Bewerking: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Interim-voorzitter Ilse Bruls moet de diepe crisis in de Lochemse CDA-afdeling bezweren. Binnen de partij zijn twee kampen ontstaan en voorzitter Harrie Dinkelman gaf aan daar niet langer de verantwoordelijkheid voor te willen dragen. Door de crisis was binnen de afdeling is er in de eigen gelederen ook niemand te vinden die de vingers wil branden aan die functie. Daarom werd de hulp van het provinciale bestuur van de partij ingeroepen.

Ilse Bruls werd vorige week donderdag benoemd tijdens een partijbijeenkomst in de kerk in Gorssel. Ze kreeg de steun van de meeste van de ongeveer 40 aanwezige leden, maar tegenstemmen waren er ook. Die waren mogelijk afkomstig uit wat Bruls ‘een groep kritische leden’ noemt. “Maar uiteraard weet ik niet wie die tegenstemmers waren. Ik heb overigens wel felicitaties en een duidelijke steunbetuiging van iemand uit die groep ontvangen.”

Problemen

Binnen het CDA ontstonden problemen toen eind vorig jaar het raadslid Hermien Wiseluis tussentijds vertrok. In zo’n geval wordt meestal de eerstvolgende op de kieslijst van de partij gevraagd om de vrijkomende zetel in te nemen. Tot verrassing en ontsteltenis van bestuur en fractie eiste oud-fractievoorzitter Pieter Bas ter Maat de zetel voor zich op. Formeel kan dat gewoon. Hij stond bij de verkiezingen van 2018 immers op nummer 1. Hij haakte tijdens coalitieonderhandelingen af toen bleek dat het CDA buitenspel kwam te staan. De partij verloor onder zijn leiding overigens een zetel bij de verkiezingen en was daarvoor coalitiepartij.

De herintreding van Ter Maat werd verworpen door fractie en bestuur. Dat is tamelijk uniek, zeker gezien het feit dat Ter Maat ervoor koos om gewoon als CDA’er door te gaan en zich niet af te splitsen van de partij. Zelf zei hij: ““Ik heb tijdens de verkiezingscampagne met veel mensen gesproken en gehoord wat zij graag willen met deze gemeente. Voor hen wil ik graag opkomen.” Dat was in januari. Sindsdien gaat hij niet in op verzoeken om verder in te gaan op de situatie in de partij.

Geen overleg

Het bestuur gaf eerder aan dat er al langer problemen waren in de relatie met Ter Maat. Deze heeft binnen de afdeling kennelijk wel een aanzienlijke achterban van leden die hem steunen. Sinds Ter Maat terugkeerde in de gemeenteraad zijn hij en de overige twee fractieleden niet ‘on speaking terms’. Er is geen enkele vorm van onderling overleg. Het CDA opereert feitelijk als twee fracties. Als er een motie wordt ingediend is niet op voorhand duidelijk van wie deze afkomstig is en Ter Maat vraagt vaak hoofdelijke stemming aan omdat hij anders wil stemmen dan de overige twee raadsleden. Er is zichtbaar sprake van een ongemakkelijke situatie.

Hei-dag

Ilse Bruls streeft naar een hei-dag in de tweede helft van oktober waarbij bestuur en fractie, inclusief Ter Maat, aanwezig zijn. “Daarbij gaat het wat mij betreft absoluut niet over wat er is voorgevallen. We richting ons dan op de toekomst van het CDA in Lochem”, zo zegt Bruls. “We gaan dan de thema’s voor de volgende verkiezingen met elkaar vaststellen. Zodat duidelijk wordt wat ons verbindt en waar we allemaal blij van worden. Dat moet niet heel ingewikkeld zijn want we zijn toch allemaal bij deze partij om de idealen van het CDA uit te dragen.” In de tussentijd spreekt de interim-voorzitter met beide kampen en gaat ze op zoek naar de verbindende elementen. Ze hoopt dat, als de rust is teruggekeerd, ook weer meer leden zich kandidaat stellen voor bestuursfuncties of als kandidaat-raadslid. Dat is gegeven de huidige situatie nogal lastig.

Ilse Bruls

Ilse Bruls woont in Nijmegen en is advocaat met een eigen praktijk. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en het recht van psychiatrische patiënten. Daarnaast is ze mediator en coach met een eigen praktijk. Ervaring met het oplossen van problemen binnen de partij heeft ze ook. Ze leverde eerder een belangrijke bijdrage aan het oplossen van problemen binnen het bestuur van het CDA in haar woonplaats.

Ze is de echtgenote van Hubert Bruls die de laatste tijd nogal in de schijnwerpers staat als voorzitter van het Veiligheidsberaad, de koepel van Veiligheidsregio’s. Als zodanig is hij een spil is in het coronabeleid en de handhaving. Hij is tevens burgemeester van Nijmegen.