Ingrid de Pagter beëdigd als wethouder gemeente Lochem

0
Ingrid de Pagter (rechts) wordt beëdigd als wethouder (foto: Arjen Dieperink)

LOCHEM – College van B&W van de gemeente Lochem moest na het vertrek van wethouder Jan Kottelenberg op zoek naar een opvolger. Die werd gevonden in de persoon van Ingrid de Pagter. Zij werd maandagavond (10/4) beëdigd.

Ontheffing
Ingrid de Pagter komt uit Valburg en zat namens het CDA in de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe. Ze wordt benoemd voor de periode van krap een jaar naar Lochem. Op 18 maart 2018 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Omdat De Pagter niet in Lochem woont is er  een ontheffing van een jaar van de verhuisplicht verleend.