Lochem 3.0 mag verder maar verliest ‘alleenrecht’

0
De gemeenteraad van Lochem.

LOCHEM – Lochem 3.0 kan verder maar moet voor de benodigde subsidie voor onder meer de VVV nog stevig in discussie met het Lochemse college. Er moet een transparante organisatie ontstaan met een stevige raad van toezicht met 5 onafhankelijke leden. Ook krijgen ondernemers uit Eefde, Gorssel en Epse een kans om ook subsisie aan te vragen.

Berusten
Met dat laatste lijkt de raad te berusten in het feit dat een gemeentebrede ondernemersclub en dus een gezamenlijk fonds (nu) niet haalbaar is. ,,Lochem 3.0 verliest het alleenrecht”, zo constateerde VVD-fractievoorzitter Erik Haverkort.

Procedure
Vijf partijen dienden een motie in die weinig heel laat van het oorspronkelijke raadsvoorstel. Dat was overigens hetzelfde voorstel dat vorige maand op raadbrede kritiek kon rekenen. Het werd teruggegeven aan het college. Veel fracties vonden dat er geen duidelijke opdracht was verleend aan het college en zette voorstel derhalve zelf weer op de agenda, zo legde Annie Visschers van GB uit.

Druk op PvdA
De PvdA vond dat als enige een vreemde gang van zaken en weigerde een handtekening onder het amendement te zetten. ,,Dat er weinig overblijft van het oorspronkelijke raadsvoorstel zegt is over de kwaliteit van dat voorstel”, aldus Ruben Otemann namens de sociaal-democraten. De andere partijen zetten druk op de PvdA om alsnog mee te doen maar zo ver kwam het niet.

Uitvoerbaar
Wethouder Bert Groot Wesseldijk, die het dossier Lochem 3.0 tijdelijk op zich heeft genomen, kan het college leven met het voorstel dat hij uitvoerbaar acht. ,,Lochem 3.0 wil verder en wil vertrouwen. Met dit voorstel kunnen we definitief in overleg gaan.”  De raad eist voor het einde van dit jaar een degelijk juridische structuur die transparantie moet garanderen.

Stemming
Uiteindelijk stemden 18 leden voor het amendement. De 3 PvdA’ers en VVD’er Van der Most stemden tegen. GB-fractievoorzitter Marja Eggink stemde niet mee omdat zij bestuurslid van de VVV is.