Niet iedereen in Exel blij met (teveel) nieuwe woningen

0
Het voorgestelde bouwplan Exel (bron: gemeente Lochem)

EXEL/LOCHEM – Exel kan er op termijn rond de 20 nieuwe woningen bij krijgen. De gemeente gaat ervan uit dat de bestemmingsplanprocedure komend najaar kan starten. Uit overleg met bewoners is naar voren gekomen dat niet iedereen is overtuigd van de noodzaak van zoveel nieuwbouw. Daarom wordt gekozen voor fasering.

Memo
Dit is af te leiden uit een memo dat het Lochemse college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Formeel speelt de raad op dit moment geen rol in de procedure. Tijdens een bijeenkomst in november is de bewoners van Exel echter ‘per abuis’ verteld dat hun opmerkingen aan de raad zouden worden voorgelegd. Via de memo gebeurt dit alsnog.

School
Het college neemt de gelegenheid te baat om de raadsleden te informeren over een wijziging in het plan zodat dat eerder te tafel kwam. Omdat de school van Exel inmiddels is gesloten kan die locatie bij het plangebied worden betrokken. Hierdoor kan een deel van bosgebied ten noorden van de school worden gespaard.

Clustering
Planologisch wordt nieuwbouw in Exel mogelijk doorat de gemeente gebruik maakt van een regeling die clustering van bouwkavels toestaat die zijn ontstaan door de sloop van agrarische gebouwen. De regeling heet Functieverandering Agrarische Bebouwing (FAB). Verder is sprake van compensatie uit het bouwplan ‘t Veld II, waar twee-onder-een-kappers werden geschrapt ten gunste van starterswoningen.

Wensen
Het ziet ernaar uit dat de bewoners van Exel een aantal geuite wensen waarheid zien worden. Zo wordt het nieuwe wijkje in fasen gebouwd. Het bouwrijp maken van de grond voor de tweede fase wordt eveneens uitgesteld, waardoor Exel niet heel lang tegen braakliggend terrein hoeft aan te kijken. Verder zijn er verzoeken om voldoende parkeerplaatsen langs de Exelseweg te behouden en om het wegprofiel niet te wijzigen. De ontsluitingsweg zien de bewoners het liefst aansluiten op de al bestaande kruising van de Exelseweg en ‘t Veld.

Starters
Tijdens de eerst fase wordt nu rekening gehouden met een rijtje van 5 starterswoningen en 3 reguliere woonkavels. Tijdens de bijeenkomsten met omwonenden stelden sommigen de vraag of Exel wel behoefte heeft aan zoveel woningen. Na realisatie van de twee fase kunnen dat er dus zo’n 20 worden.