Hotel Scheperskamp en Europarcs in beeld voor opvang vluchtelingen

0
Fletcher Hotel De Scheperskamp (archieffoto)

LOCHEM – Het Fletcher Hotel Scheperskamp in Lochem is in beeld voor de opvang van 105 mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht. De gemeente heeft 300 omwonenden via een brief op de hoogte gesteld van het voornemen en houdt woensdag (23/3) een informatiebijeenkomst in het hotel. Ook moet Europarcs Resort De Achterhoek wordt gepraat over opvang. 

Vorige week maakte burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve bekend dat het college van B&W vol inzet op de komst van een hotelboot waarin eveneens vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. Het schip zou een ligplaats in het Twentekanaal moeten krijgen. Aan uitvoering van dat plan wordt ook nog gewerkt, zo blijkt uit de laatste berichten uit het gemeentehuis.

Scheperskamp

De Scheperskamp is door Fletsche Hotels zelf aangeboden. De hotelketen wil landelijk 15 hotels beschikbaar stellen voor opvang van vluchtelingen. Deze locaties zijn tijdelijk niet beschikbaar voor reguliere hotelgasten.

Er zijn ook gesprekken gaande met Europarcs over opvang op het vakantiepark aan de Ploegdijk. De onderhandelingen worden gevoerd tussen de aanbieders en de VNOG. De gemeente is daarbij nauw betrokken.

Aantallen

Lochem hoopt op korte termijn in totaal tussen 200 en 300 mensen te kunnen opvangen. Alle 22 gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken momenteel aanvang. De regio wil in eerste instantie in totaal zo’n 2000 mensen opvangen. Als alle veiligheidsregio’s dit doen ontstaat opvang voor 50.000 mensen. De verwachting is dat dit later nog meer moet worden.

In een memo aan de gemeenteraad schrijft het college dat de oorlog in Oekraïne ook een ernstige bedreiging vormt van de vrede en veiligheid in de rest van Europa. ‘En daarmee gaat het ons allemaal aan. Dat iedereen dat ook zo voelt, blijkt ook wel uit de grote betrokkenheid van mensen uit heel Europa. Ook in de gemeente Lochem zijn er tal van initiatieven ontstaan, variërend van hulp met de Oekraïense taal tot het aanbieden van huisvesting’, zo is te lezen in de memo.

In gesprek

De gemeente gaat in gesprek met alle mensen die initiatieven aandragen of persoonlijke hulp aanbieden. Dit kan onder meer via oekraine@lochem.nl. Per kern wordt momenteel gestreefd naar 1 aanspreekpunt. Het kabinet heeft het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils gevraagd om de krachten te bundelen. Zij gaan ook voor de gemeenten gastgezinnen en/of woonruimte screenen en begeleiden.

Het college schrijft verder: ‘We moeten rekening houden met het feit dat deze crisis lang kan duren. Oekraïners hebben een bijzondere status in de EU. Zij mogen 3 jaar in de EU verblijven zonder asiel aan te hoeven vragen. Willen Oekraïense vluchtelingen een vluchtelingenstatus, dan gaat dat via de gebruikelijke procedures.’

Crisisstructuur

In organisatorische zin heeft de gemeente Lochem opgeschaald naar een crisisstructuur. Deze bestaat uit een kern gemeentelijk beleidsteam (kern GBT) en een gemeentelijke projectgroep Opvang. Verder wordt ingezet op communicatie omdat bij de huisvesting van vluchtelingen niet voorbij te gaan aan de belangen van omwonenden en andere inwoners. De brief aan omwonenden van De Scheperskamp en de informatiebijeenkomst die daar wordt gehouden maakt hier deel van uit. De brief is HIER te vinden als PDF-bestand.

Andere vluchtelingen die in Nederland mogen blijven (statushouders) wachten momenteel te lang in opvanglocaties van het COA, door een gebruik aan geschikte huisvesting. De komst van nog eens tienduizenden mensen zorgt voor nog meer druk. Daarom is ook het COA betrokken bij de gesprekken binnen de Veiligheidsregio’s.

Russen

In de memo aan de raad staat het college ook nog even stil bij de agressie jegens Russen die hier verblijven. ‘Uit den boze’, zo luidt het oordeel. ‘Deze oorlog is met Poetin, niet met de Russen. Wij onderstrepen onze solidariteit in alles wat we doen.’

Het college waarschuwt voor de consequenties die de extra ambtelijke inzet mogelijk heeft voor andere ambities en plannen. Die komen daarmee mogelijk onder druk te staan. Dat was al geval tijdens coronacrisis. Er wordt om begrip en medewerking van de gemeenteraad gevraagd.

Actuele informatie op: www.lochem.nl/oekraine