Herhaling ‘Eén Boom mot kunn’n in de gemeente Lochem’

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Grondeigenaren in de gemeente Lochem kunnen weer gratis een (vrijstaande) boom aanvragen. Dit jaar kan dat ook in de dorpskernen door inwoners, ondernemers, scholen en verenigingen. Daarmee wil de gemeente Lochem groener maken en de biodiversiteit versterken. De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot en met 1 november 2023. De gemeente geeft maximaal 600 bomen uit.

Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie. In het buitengebied levert en plant ‘t Onderholt in overleg met de aanvrager een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap. Binnen de bebouwde kom haalt de grondeigenaar de boom op en plant hem zelf.

De voorwaarden op een rijtje:
– De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom. Het is een wettelijke eis om de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.
– De grondeigenaar zorgt voor een goede groeiplaats, waar nodig bemesting en verzorging van de boom. Hij beschermt de boom onder andere tegen vee en geeft hem voldoende water. Informatie over groeiplaatsverbetering, planten en nazorg ontvangt hij bij aflevering of ophalen.
– De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
– De gemeente betaalt de kosten van de boom en in het buitengebied ook de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is eigendom van de grondeigenaar na het planten.
– Deelnemers die niet eerder met deze actie hebben meegedaan krijgen voorrang op deelnemers die in 2021 en 2022 meededen.

Aanvragen

Aanvragen kan via: www.lochem.nl/eenboomaanvragen. Hier staat ook meer informatie over de actie en de beschikbare boomsoorten. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt neemt in de weken na de uiterste aanmelddatum contact op met de aanvrager. In het buitengebied plant ‘t Onderholt de bomen vanaf half december tot en met januari. Dan maken de bomen de meeste wortels aan en slaan de bomen het beste aan.

Op zaterdag 16 december kunnen de bomen voor in de kernen op verschillende locaties binnen de gemeente Lochem worden opgehaald. Belangstellenden kunnen ook eerst advies vragen bij Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt. Bijvoorbeeld over welke boom het best past bij de locatie. Dit kan via: info@onderholt.nl.

1 REACTIE

  1. En zelf als gemeente maar bomen kapen . En dan zeggen dat ze groen zijn . In oud gemeente gorssel is ong 5 % van alle bomen gekapt . Dank je wel ” groene” gemeente

Comments are closed.