Actie ‘Eén Boom mot kunn’n’ wordt herhaald

0
Deze vrijstaande boom staat in De Enk, net buiten Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De actie ‘Eén boom mot kunn’n’, waarmee de gemeente Lochem het aantal solitaire bomen in het buitengebied wil bevorderen, krijgt een vervolg. Vorig jaar werd het een succes. Maar liefst 245 grondeigenaren vroegen toen een boom aan bij de gemeente. Vrijstaande bomen zijn waardevolle landschapselementen voor dieren en zien er bovendien mooi uit.

Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Met de actie ‘Eén boom mot kunn’n’ wil de gemeente beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap. Wethouder Marja Eggink: “Bomen zijn echte multitaskers: ze geven verkoeling op warme dagen, leggen CO2 vast, zijn goed voor de biodiversiteit én verrijken ons prachtige buitengebied. Met deze actie moedigen we graag mensen aan die een prachtige beeldbepalende boom op hun grond willen laten uitgroeien. En die zo hun steentje bijdragen”.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname zijn:
– De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom. Deze actie is voor grondeigenaren in het buitengebied, want volwassen bomen hebben een kroon van minimaal 10 meter doorsnee. Het is een wettelijke eis de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.
– De grondeigenaar geeft de boom genoeg zorg. Hij beschermt de boom onder andere tegen vee en geeft de boom water. Tegen een kleine bijdrage kan ‘t Onderholt een raster rond de boom aanbrengen om de boom te beschermen. (‘t Onderholt is een agrarische natuurvereniging – red.)
– De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
– De gemeente betaalt de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is eigendom van de grondeigenaar na het planten.

Beschikbare boomsoorten

In overleg met de grondeigenaar plant ‘t Onderholt een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang. De boomsoorten die beschikbaar zijn via deze actie staan op www.lochem.nl/eenboom. Daar kan men zich ook aanmelden voor een deelname. Dit kan tot en met 8 december.

‘t Onderholt coördineert de actie. In de weken na de uiterste aanmelddatum wordt contact opgenomen met de geïnteresseerden op. Leden van de vereniging planten de bomen van december tot en met januari. Dan maken de bomen de meeste wortels aan en slaan de bomen het beste aan.

Advies

Wie interesse heeft maar eerst advies wil, over bijvoorbeeld welke boom het best past bij de betrokken locatie, kan contact opnemen met Agrarische Natuurvereniging ’t
Onderholt via info@onderholt.nl of telefonisch via: 0575 55 05 93.