‘Eén Boom mot kunn’n’ in de gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Lochem kunnen nu gratis een boom aanvragen. Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap mooier.

Met het project ‘één boom mot kunn’n’ wil de gemeente Lochem beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken terugbrengen in het landschap. Wethouder van Zeijts: “Een boom voegt leven toe aan je leefomgeving. Je ziet een kleine boom uitgroeien tot een prachtige grote beuk of linde. Daar zit, speelt of schuilt ook een volgende generatie met plezier onder. Zulke bomen horen bij de gemeente Lochem. We moedigen graag de aanplant van bomen aan waar dat kan.”

Voorwaarden

  • De boom krijgt genoeg ruimte om uit te groeien tot een markante, vrijstaande boom.
  • Deze actie is voor grondeigenaren in het buitengebied, want volwassen bomen hebben een kroon van minimaal 10 meter doorsnee. Het is een wettelijke eis de boom minimaal 2 meter van de eigendomsgrens te planten.
  • De grondeigenaar geeft de boom genoeg zorg. Hij beschermt de boom onder andere tegen vee en geeft de boom water. Tegen een kleine bijdrage kan de agrarische natuurvereniging ‘t Onderholt een raster rond de boom aanbrengen om de boom tegen vee te beschermen.
  • De boom komt niet in bestaande beplantingen of verhardingen. Hij mag geen onderdeel zijn van opgelegde herplant of verplichte landschappelijke inpassing.
  • De gemeente betaalt de kosten van de boom en de aanplant. De grondeigenaar stelt de ruimte beschikbaar en de boom is eigendom van de grondeigenaar na het planten.

Boomsoorten

In overleg met de grondeigenaar plant ‘t Onderholt een boomsoort, die past bij bodem, waterhuishouding en landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang. De boomsoorten die beschikbaar zijn via deze actie staan op www.lochem.nl/eenboom.

Aanvragen kan tot en met 12 november 2021. ’t Onderholt coördineert de actie. Zij neemt in de weken na de uiterste aanmelddatum contact op met geïnteresseerden. ‘t Onderholt
plant de bomen van december tot en met januari. Dan maken de bomen de meeste wortels aan en slaan de bomen het beste aan.

Wie is geïnteresseerd maar behoefte heeft aan advies over de locatie en welke boom daarbij past kan contact opnemen met Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt via info@onderholt.nl of 0575 55 05 93.