Handhavingsverzoek buren Doornberg Recycling Almen afgewezen

0
(archieffoto: LokaalGelderland.nl)

ALMEN/LOCHEM – De gemeente Lochem gaat niet in om een verzoek van omwonenden van bandenrecyclingbedrijf Doornberg aan de Scheggertdijk in Almen. De omwonenden zijn verontrust over brandveiligheid. Volgens de gemeente voldoen Doornberg echter aan de eisen. Tijdens in informatiebijeenkomst op 8 maart wordt dat nader uitgelegd.

Afspraken
Ondanks de afwijzing om handhavend op te treden zijn wel nadere afspraken gemaakt het bedrijf. Bij een gesprek met Doornberg is naast de opmerkingen van omwonenden ook een advies van de veiligheidsregio (VNOG) betrokken.

Plan van Aanpak
Er ligt een plan van aanpak waarin afspraken met het bedrijf zijn opgenomen. De risico’s voor het ontstaan van brand of andere incidenten op het terrein zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. De preventieve afspraken richten zich op het inperken van risico’s. Ook zijn er afspraken over hoe het bedrijf zich voorbereid op brand of andere incidenten (preparatie).

Eisen
Het bedrijf voldoet volgens B&W aan de brandveiligheidseisen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Hierin staat onder meer een artikel over de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen (zoals autobanden) zodanig moet zijn dat er bij brand geen onveilige situatie kan ontstaan voor een gebouw op het aangrenzende perceel.

Controle
Bij een controle op 7 februari is geconstateerd dat Doornberg voldoet aan deze eis. In het door omwonenden ingediende handhavingsverzoek is nadrukkelijk gevraagd om extra maatregelen op te leggen, vanuit de algemene zorgplicht van de gemeente. Het college meent dat er geen juridische grondslag is om zulke extra maatregelen op te leggen.

Vrijwillig
Op vrijwillige basis zijn er wel nadere afspraken gemaakt, welke in het plan van aanpak zijn vastgelegd. Er moet nog wel een handtekening onder van zowel gemeente als bedrijf. De verwachting is dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

Informatieavond
Gelet op de onrust onder omwonenden volgt op 8 maart 2018 een informatieavond. Daar wordt het plan van aanpak toegelicht.  Daarbij zijn naast de gemeente ook de VNOG en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) aanwezig. De uitnodiging voor avond verschijnt op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Berkelbode.