Haalmansweg niet eerder dan voorjaar 2021 op de schop

0
Op de brug geldt eenrichtingsverkeer (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De vernieuwing van de Haalmansweg in Lochem stond aanvankelijk gepland voor 2019. Toen dat niet haalbaar bleek werd het al gereserveerde geld doorgeschoven naar de begroting voor dit jaar. Nu laat het college van B&W aan de raad weten dat het zeker medio maart 2021 wordt voordat de weg op de schop gaat.

De Haalmansweg vormt de verbinding tussen de Tramstraat/Larenseweg en de Hanzeweg. Bottleneck is de brug over de Berkel. Die werd al in 2016 vervangen en bij die gelegenheid werd eenrichtingsverkeer ingesteld. Die regel wordt overigens door velen aan de laars gelapt. De belofte is dat bij de reconstructie van de weg ook het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven, maar niet voor vrachtverkeer.

Trottoir op de brug

De gemeenteraad vroeg eerder via een motie om een brug met een trottoir en veilig tweerichtingsverkeer. De brug is – zeker met een trottoir erop – te smal om twee auto’s tegelijk te laten passeren.

Uit de memo blijkt dat de vertraging mede is ontstaan door de keuze om er een pilot voor maatschappelijk verantwoord inkopen van te maken. Dit houdt in dat de opdracht wordt verstrekt aan een bouwteam. Dit is een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer al tijdens de ontwerpfase als adviseur aanschuift om kennis en ervaring in te brengen. Die aannemer mag na die fase als eerste – en voorlopig enige – aan aanbod doen voor de uitvoering. Dit leidt in het ideale geval tussen meer kwaliteit voor een lagere prijs.

Aannemer gekozen

De planning en de randvoorwaarden, ook ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen, zijn nu bekend. Ook is een aannemer via een eenvoudige onderhandse procedure geselecteerd. Volgens het college heeft deze bewezen gedegen kennis te hebben van circulair grond-, weg- en waterbouw (GWW). De aannemer heeft een bouwteam gevormd en werkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de Haalmansweg. Hierbij worden ook de buurtparticipatie en de duurzaamheidambities van de gemeente betrokken.

Er is al sinds 2019 een bedrag van 240.000 euro beschikbaar voor onder meer een nieuw wegdek en het trottoir op de brug. Hoeveel geld nu nodig is moet blijken als het ontwerp klaar is. Dan komen B&W met een raadsvoorstel. Uitvoering van de genoemde motie maakt het noodzakelijk dat hoogte en verloop van de weg moet worden aangepast. Daaraan gaat de 2,4 ton compleet op, zo luidt de waarschuwing.

Aansluiting Tramstraat

Verder moet in het ontwerp rekening worden gehouden met een veilige aansluiting op de
Tramstraat opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige verkeersstromen, nadat de rondweg is gerealiseerd. Dan gaan Larenseweg en Tramstraat sowieso op de schop. De kruising zelf hoeft derhalve nu geen aandacht te krijgen maar wel de aansluiting.

Door fysieke en digitale interactie met omwonenden en betrokken ondernemers in te zetten wordt verwacht dat er meer reacties worden gegenereerd. Eigenaren die rechtstreeks te maken krijgen met de veranderingen worden sowieso bezocht.

Start medio maart

De ontwerpfase loopt tot medio november. Daarna volgt een raadsvoorstel die mogelijk op 7 december kan worden behandeld. De start van de uitvoering van de werkzaamheden is met potlood voor maart 2021 op de kalender gezet.