Grote problemen bij ‘t Baken; college grijpt in

0
t Baken werkt vanuit het Lochemse gemeentehuis bron: LochemsNieuws)

LOCHEM – Het gaat niet goed met ‘t Baken. Het loket voor zorg, werk en inkomen van de gemeente Lochem kampt met grote problemen. Een hoog ziekteverzuim en een daardoor hoge werkdruk is, samen met de toenemende aanvragen voor huishoudelijke hulp, de oorzaak. Het college van B&W heeft deze week besloten om tijdelijk extra medewerkers in te zetten.

Aanklacht PvdA

LochemsNieuws stelde vragen aan de gemeente naar aanleiding van de vlammende aanklacht tegen ‘t Baken op de website van de PvdA. Deze is HIER te lezen. De partij ontving klachten van inwoners en de auteur – fractielid Martine Willems – schreef het stuk ook naar aanleiding van eigen waarneming. De Partij heeft dinsdagavond schriftelijke vragen ingediend over de kwestie.

Memo naar de raad

Uit de reactie van het college op de constateringen van de PvdA blijkt dat er inderdaad problemen spelen. Vermoedelijk donderdag gaat er een memo naar de gemeenteraad waarin wordt uitgelegd wat er speelt en welke maatregelen worden genomen. Uitbreiding van de formatie is er daar dus een van. B&W zeggen het belangrijk te vinden dat ‘t Baken laagdrempelig is en dat er efficient gewerkt wordt.

Zodra genoemd memo openbaar wordt volgt een nieuwe bericht op LochemsNIeuws.

Hoog ziekteverzuim

Het hoge ziekteverzuim houdt volgens de gemeente geen verband met het werk of de werkdruk. Het zou gaan om persoonlijke problemen van medewerkers. De werkdruk neemt wel toe, omdat steeds meer mensen een beroep doen op huishoudelijke hulp. Dit is het gevolg van de invoering door het Rijk van het Wmo-abonnementstarief. De eerdere eigen bijdrage, die was gebaseerd op het inkomen, is vervangen door een vast bedrag per maand voor iedereen. Dit is 17,50 euro.

Iets te melden naar aanleiding van dit artikel?
Mail de redactie via: info@lochemsnieuws.nl

Sneller

De gemeente stelt dat de wettelijk termijn van 6 weken, die geldt voor de afhandeling van nieuwe aanvragen, niet wordt overschreden. Als er eenmaal extra medewerkers zijn aangesteld moet het echter wel sneller kunnen dan nu het geval is. Het college zegt hier ook naar te streven.

Klachten

Bij LochemsNieuws hebben zich de afgelopen tijd ook enkele mensen gemeld met klachten over ‘t Baken. Daarbij ging het vaak om heel persoonlijke zaken. Zonder in te gaan op een concreet voorbeeld zegt de gemeente dat mensen die zich niet gehoord voelen worden uitgenodigd om zich te melden.

Werkzoekenden

Wat betreft werkzoekenden constateert de PvdA dat er nog nauwelijks mensen naar werkervaringsplaatsen worden begeleid. Dit kan bij onder meer Superrr in Almen, het Buurt Opbouw Bedrijf (BOB) en het Werkatelier in Eefde. Hier luidt het weerwoord van de gemeente dat het door de krapte op de arbeidsmarkt  steeds vaker lukt om mensen naar reguliere werkgevers te leiden in plaats van naar gesubsidieerd werk.

Vragen

De PvdA wil via de ingediende schriftelijke vragen onder meer weten of het klopt dat steeds meer werkervaringsplaatsen in de gemeente worden ingevuld door cliënten van de gemeente Zutphen. De vraag is of dit ten koste gaat van werkzoekenden uit de gemeente Lochem.

De vragen die de PvdA stelde zijn HIER integraal te lezen.

Van Plein naar Baken

‘t Baken moest vorig jaar ‘met stoom en kokend water’ worden opgetuigd omdat de gemeente Zutphense de stekker uit Het Plein trok. Dat was de ‘sociale dienst’ van Lochem en Zutphen samen. Ook over die organisatie werd veel geklaagd en bovendien moest er steeds veel geld bij.

Evaluatie

Met ‘t Baken wilde Lochem de dienstverlening weer letterlijk dichtbij huis realiseren. Dat blijkt nu dus lastiger dan gedacht. Begin volgend jaar volgt een evaluatie van 1 jaar ‘t Baken. De gemeente zegt dat de ‘klantervaringen’ dan nadrukkelijk worden meegenomen.

De PvdA doet op de eigen website een oproep aan inwoners van de gemeente om ervaringen met ‘t Baken te delen. Dit kan door te bellen met 06 42 18 77 99 of te mailen naar ombudsteam@pvdalochem.nl. Het ombudsteam van de partij helpt mensen met allerlei problemen, waaronder de omgang met overheidsinstanties.