Groenlinks wil nieuw besluit bestemmingsplan Hessenweg 1

0
Een impressie van de nieuw te bouwen schuur aan de Hessenweg (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – De fractie van GroenLinks brengt het bestemmingsplan Hessenweg 1 Lochem via een initiatiefvoorstel opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Het plan werd in september 2016 verworpen door de raad. Het gaat om de bouw van een flinke schuur – in de vorm van een koetshuis – op het perceel.

Kwaliteit
Het college oordeelde destijds dat de ruimtelijke kwaliteit zou verbeteren door het plan. De eigenaar wilde in ruil voor toestemming voor de bouw van de schuur namelijk enkele oude schuren en stacaravans (met woonrecht) op het bosrijke perceel verwijderen.

Buren
De raad vond dat te gemakkelijk voorbij was gegaan aan de bezwaren van een direct aanwonende en een buurman verderop. De door hen gezamenlijk ingediende zienswijze leidde niet tot aanpassing van het bestemmingsplanvoorstel. De buren waren bang dat de schuur geschikt zou zijn voor bewoning en daar maakten ze bezwaar tegen.

Inzicht
Nadat de raad het plan had verworpen zijn de aanvrager en de betrokken buurman om de tafel gegaan. Dit leidde ertoe dat de buurman tot het inzicht kwam dat de plannen inderdaad een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Hij stemt nu in met het plan. Voor GroenLinks is dit aanleiding om het opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

 
Het bestemmingsplan wordt maandag (27/3) opnieuw besproken door de raad tijdens een rondetafelgesprek. Op 10 april wordt het in stemming gebracht.