GroenLinks stelt vragen over Lochem 3.0

0

LOCHEM – De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over Lochem 3.0. Die gaan onder meer over het feit dat bestuursleden van de stichting ook als zelfstandig ondernemer opdrachten van de gemeente krijgen. GroenLinks wilde onder meer weten wat wordt gedaan om belangenverstrengeling te voorkomen.

Opdrachten
Het college van B en W schrijft dat leden van Lochem 3.0 inderdaad opdrachten krijgen om evenementen te organiseren, zoals onder meer de Giro, het Fonkelfestival in Harfsen, de Lochemse Ondernemersavond en de Cleantech-conferentie in Almen. Het college zegt dat de betrokken ondernemers ook voorheen al zulke opdrachten kregen.

Loket
Op de vraag van GroenLinks waarom Lochem 3.0 niet zelf die opdrachten verstrekt omdat het daar subsidie voor krijgt, schrijft het college dat de gemeentelijke bijdrage niet bestemd is voor de daadwerkelijke organisatie van evenementen maar voor het evenementenloket. Via dit loket wordt Lochem 3.0 geacht organisatoren van evenementen te ondersteunen bij zaken als promotie, verdieping, profilering en verbindingen met andere activiteiten.

Burgerinitiatief
Over mogelijke belangenverstrengeling schrijft het college letterlijk: ‘Het burgerinitiatief wordt ondersteund. Dit betekent niet dat burgers die betrokken zijn bij het burgerinitiatief geen opdrachten van de gemeente kunnen krijgen. Om dat zuiver te doen volgen wij ons inkoopbeleid.’

Eigen benen
Het college gebruikt rond Lochem 3.0 steeds het woord ‘burgerinitiatief’ terwijl de initiatiefnemers het ook zelf een ondernemersinitiatief noemen. Vijf ondernemers vormen het bestuur van Lochem 3.0. De stichting heeft de afgelopen 2 jaar 240.000 euro subsidie ontvangen voor ‘Lochem-promotie’ en zou met ingang van 2017 financieel op eigen benen moeten staan.

Meer subsidie
Met een evaluatie op komst is al duidelijk geworden dat het initiatief ook na 1 januari niet zonder gemeentelijke bijdragen kan. De beoogde financiering via onder meer een ondernemersfonds is niet van de grond gekomen. Omdat de evaluatie niet op tijd is afgerond is op de begroting voor 2017 al 35.000 euro opgenomen voor de financiering van in ieder geval het eerste kwartaal.

In de video (uit 2014) bij dit bericht legt mede-initiatiefnemer Jeroen Drabbe uit hoe Lochem 3.0 is ontstaan en wat de stichting beoogt.