GGD: ‘Kwetsbare groepen lijden extra onder coronacrisis’

0
Dit is slechts een detail van de factsheet over het GGD-onderzoek. Link naar het hele bestand in het artikel (Bron: GGD NOG)

LOCHEM/GORSSEL – De GGD Noord- en Oost-Gelderland ziet na viervoudig eigen onderzoek drie kwetsbare groepen die het meest te lijden hebben onder de coronacrisis. Het gaat om jongvolwassenen (18-27 jaar), laagopgeleiden en mensen die kampen met een zwakkere psychische gezondheid.

De regionale GGD heeft in maart, april, juni en september onderzoek gedaan naar de gevolgen van de crisis op het leven van inwoners. De uitkomsten zijn verwerkt in een factsheet. Een link naar het origineel staat onder dit artikel.

De GGD houdt frequent onderzoek om de groepen die de meeste negatieve gevolgen ondervinden in beeld te brengen en deze zo nodig extra aandacht te geven. De drie genoemde groepen komen naar voren als het meest kwetsbaar. De impact op jongvolwassenen, laagopgeleiden en psychisch ongezonde mensen blijkt groot.

Jongvolwassenen

Zo ervaren jongvolwassenen (18-27 jaar) meer last van de coronacrisis dan 27-plussers en worden de verschillen over de tijd groter. In maart 2020 voelde 26% van de jongvolwassenen zich eenzaam versus 16% van de 27-plussers. In september 2020 is dit resp. 30% vs. 17%. Ook maken jongvolwassenen zich meer bezorgd over hun toekomst dan 27-plussers (september 2020: 67% vs. 32%), drinken ze meer alcohol dan voor de coronacrisis, eten ze ongezonder en slapen ze slechter.

Laagopgeleiden

Laagopgeleiden ervaren een grotere impact van corona dan midden/hoogopgeleiden en hebben minder veerkracht. Ze voelen zich eenzamer, vervelen zich meer en zijn bezorgder over hun eigen gezondheid dan midden- en hoogopgeleiden. Ook is de verwachting dat laagopgeleiden sneller geraakt worden op het gebied van baan- en inkomensverlies en school- en studieresultaten.

Psychisch ongezonde mensen

Psychisch ongezonde mensen zijn kwetsbaarder in deze crisis en mijden de zorg vaker dan psychisch gezonde mensen. Zij mijden vaker zorg (37% vs. 23%), bewegen minder (37% vs. 25%), hebben meer zorgen over het verlies van hun baan (19% vs. 8%), eten ongezonder (20% vs. 7%) en slapen slechter (46% vs 12%) dan psychisch gezonde mensen.

‘Handelingsperspectief’

Aan de hand van de vier onderzoeken en aanvullend literatuuronderzoek is een zogeheten handelingsperspectief ontwikkelt, dat aangeboden wordt aan alle gemeenten in de regio. In samenwerking en/of met ondersteuning van de GGD NOG kunnen gemeenten daarnaast initiatief nemen op het gebied van leefstijlbevordering. Programma’s als de Gecombineerde Leefstijl Interventie, SLIMMER voor volwassenen en andere bewezen effectieve leefstijlprogramma’s voor kwetsbare doelgroepen kunnen hierbij ingezet worden. Juist de psychisch ongezonde mensen en andere kwetsbare groepen weten de weg naar dergelijke programma’s soms moeilijk te vinden.

Bekijk de factsheet van de GGD HIER
(interne link naar pdf-bestand). Dit bestand bevat links die leiden naar meer (externe) informatie.