Home Lifestyle Gezondheid Gerlre ziekenhuizen bevestigt onderzoek naar toekomst zorg

Gerlre ziekenhuizen bevestigt onderzoek naar toekomst zorg

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ZUTPHEN/LOCHEM – Gelre ziekenhuizen bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de toekomst van de zorg. Een concreet plan is er niet. Wel zijn er gesprekken gaande over denkrichtingen. Insteek is volgens het ziekenhuis het toekomstbestendig organiseren van de zorg. Wie zekerheden of verminderingen van zorgen zoekt, vindt dit vooralsnog niet de verklaring van het bestuur. Integendeel: de titel ‘de juiste zorg op de juiste plek’ laat ruimte voor speculaties die al volop de ronde doen.

 De verklaring van Gelre ziekenhuis is HIER integraal te lezen…

Het ziekenhuis zegt dat berichtgeving in de media aanleiding is om nu met een verklaring te komen. Concrete vragen van LochemsNieuws worden nog niet beantwoord. Er wordt slechts verwezen naar de verklaring die nu is gepubliceerd.

Toekomst

De verklaring begint met:                                                                                          ‘Gelre ziekenhuizen is er voor alle patiënten die medisch specialistische zorg nodig hebben om een zo goed en gezond mogelijk leven te leiden. Het is daarbij onze maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid om de zorg nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Wij hebben daarbij rekening te houden met de toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt, strengere kwaliteitseisen en de beschikbare financiële middelen.’

Verkenning

Er zou srpake zijn van een verkenning naar hoe de zorg in de toekomst op de beste manier kan worden aangeboden. Letterlijk: ‘Daarbij staat voorop dat onze patiënten de zorg krijgen die zij nodig hebben. Onderzocht wordt welke zorg we op welke locatie (blijven) bieden. Gelet op technologische en medisch-inhoudelijke ontwikkelingen, horen daar ook nieuwe vormen van zorg bij. Een voorbeeld hiervan is het monitoren van zorg op afstand.’

Uit dit deel van de verklaring is af te leiden dat de zorgen over het voortbestaan van specifieke afdelingen en specialisaties in het geding is. Die zorgen werden eerder geuit door de gemeenteraad van Zutphen en inmiddels heeft ook de CDA-fractie in de gemeente Lochem vragen gesteld aan het college.  (Lees HIER ons bericht hierover.)

Focuskliniek

Wat betreft de ‘denkrichtingen’ wordt gesteld dat mogelijkheid worden verkend om bepaalde zorg rondom de patiënt, zoals oncologische en chronische zorg, in een centrum aan te bieden. Ook wordt er gekeken of bepaalde behandelingen, die vaak voorkomen en minder complex zijn, in een ‘focuskliniek’ kunnen worden gestandaardiseerd. Weer letterlijk: ‘Kortom, we onderzoeken welke zorg we in de toekomst op welke wijze en op welke locatie gaan bieden. Onze patiënt is daarbij het vertrekpunt. Het leveren van de best mogelijke zorg is en blijft onze grootste ambitie.’

Afweging van belangen

Hoe de woorden ‘een centrum’ en ‘focuskliniek’ moeten worden gelezen is onduidelijk. Gaat het om concentratie in de bestaande ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen of om een nieuwe locatie? Wel wordt zorgvuldigheid toegezegd en een nauwkeurige afweging van belangen. De discussie wordt intern gevoerd en met partners als vertegenwoordiging van patiënten, huisartsen, organisaties van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), zorgverzekeraars en gemeenten. Er worden meerdere bijeenkomsten aangekondigd waarbij visies kunnen worden gedeeld.

Het ingezette traject moet leiden tot een concreet plan waarin ook de gevolgen voor patiënten en medewerkers worden beschreven.