Zutphens bedrijf strijdt tegen plastic korrels in IJssel

0
Foto ter illustratie (bron: Freepik.com)

ZUTPHEN/GORSSEL – Het Zutphense recyclebedrijf Daly Plastics neemt het voortouw in een gezamenlijke aanpak om te voorkomen dat plastic korrels in de IJssel belanden. Daly wil met collega-recycle- en plastic-verwerkende bedrijven langs de IJssel of die vanuit het achterland zijn verbonden met de rivier en het waterschap tot een oplossing komen waardoor de plastic korrels niet meer in de IJssel belanden.

“We zijn een duurzaam circulair bedrijf. We zijn enorm geschrokken toen bekend werd dat er plastic korrels in de IJssel waren aangetroffen”, stelt Peter Daalder, algemeen directeur en eigenaar van Daly Plastics. Daly is qua volume het op een na grootste plastic recyclebedrijf van Nederland. Het verwerkt het plastic afval tot plastic korrels. Van deze korrels worden hoofdzakelijk vuilniszakken gemaakt.

Korven

Daalder: “Wij hebben onmiddellijk in overleg met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) maatregelen genomen om te voorkomen dat plastic korrels in de IJssel belanden. We hebben onze riolering helemaal gereinigd en korven geplaatst in de straatkolken zodat eventueel wegwaaiende korrels niet meer in het afvoerwater terecht komen. Deze korven zijn genummerd en worden wekelijks schoongemaakt. Tegelijkertijd registreren we of, en zo ja hoeveel, korrels er in welke korven zitten. Daarnaast zijn er nog voor ruim € 150.000 andere maatregelen genomen volgens op schrift gestelde protocollen. Dat geeft ons inzicht hoe we dit euvel verder kunnen verhelpen. We zijn nu voor 95% schoon en we gaan voor de 100.”

Andere bedrijven

Daalder benadrukt dat alleen een gezamenlijke aanpak helpt bij het oplossen van het probleem. “Ook stroomopwaarts worden korrels gevonden in de IJssel. Die kunnen dus niet van ons zijn. Als alle collega-bedrijven, die ofwel aan de IJssel liggen dan wel in het achterland via afwatering op de rivier uitkomen, ook maatregelen nemen en we regelmatig watermonsters nemen, kunnen we hopelijk het verschil meten. Het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld vanuit Duitsland wordt meegevoerd. Dat weten we alleen door nauwkeurig te meten. Ook het waterschap zou een geweldige rol van betekenis kunnen spelen door het filtersysteem aan te passen. Nu kunnen de korrels, die een dikte van 3 millimeter hebben erdoorheen. Een ander filter kan dit voorkomen.”

Emotioneel

Daalder wil graag van het hart dat de hele zaak hem emotioneel aangrijpt. “We zijn een familiebedrijf. Onze passie is om voor de nieuwe generatie een betere samenleving achter te laten. Ik wandel graag met mijn vrouw langs deze prachtige rivier. Mij is er alles aan gelegen om dit gezamenlijk op te lossen.”

De korven waarmee plastic korrels worden opgevangen (foto: Daly)