Gemeenten opgeroepen om tekorten jeugdzorg te melden

0
Foto ter illustratie (bron: pixaby.com)

ARNHEM – De fracties van PvdA en CDA in Provinciale Staten van Gelderland roepen gemeenten op om tekorten op het gebied van jeugdzorg te melden. De partijen willen voorkomen dat kinderen en jongeren de dupe worden van financiële tekorten bij gemeenten.

De oproep komt nadat uit de beantwoording van vragen van beide fracties bleek dat zich na een eerdere oproep nog geen enkele gemeente heeft gemeld met problematische tekorten. In november vroegen PvdA, CDA en D66 om de risico’s van oplopende tekorten te onderzoeken. Nu blijkt dat Gedeputeerde Staten het onderzoek wilde uitstellen en daarmee een breed gedragend motie naast zich neer te leggen.

Brief aan Kabinet
PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris heeft deze week, mede namens het CDA, om uitleg gevraagd van  gedeputeerde Jan Markink. Naar aanleiding van deze vragen heeft de gedeputeerde toegezegd dat de resultaten van een onderzoek er voor 28 februari toch liggen. De provincie nodigt gemeenten en VNG Gelderland tevens uit om daarna samen een brief op te stellen om het Kabinet op te roepen de problemen rond de tekorten aan te pakken.

Onder toezicht
De statenfracties roepen gemeenten met klem op om tekorten te melden. Zeker is dat veel gemeenten hiermee kampen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de provincie voor 2019 51 gemeenten onder financieel toezicht heeft geplaatst. Voor 50 gemeenten, waaronder Lochem, geldt de lichtste vorm van toezicht.

Lochem: 2,8 miljoen
Ook Lochem kampt al een paar jaar met steeds hogere uitgaven voor jeugdzorg. Jaarlijks moet er zo’n 2,8 miljoen euro bij. Op 75 procent van de kosten voor jeugdhulp heeft de gemeente geen invloed.

Sturen
Wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) zei in december, bij de presentatie van de begroting, dat wordt geprobeerd om aan de voorkant wat te sturen. ,,Professionele hulpverleners moeten uiteraard hun eigen afweging maken maar we kunnen ze wel vragen om te evalueren of hun indicaties goed waren. Verder is vroegtijdige signalering belangrijk om hoge kosten te voorkomen.”