‘Gemeentelijke invloed Staring College ook na fusie gewaarborgd’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De bestuurlijke fusie van het Staring College en de katholieke scholengemeenschap Het Assink Lyceum in Haaksbergen verandert niets aan de zeggenschap van de gemeente Lochem over de (openbare) school. De gemeenteraad kan toekomstige veranderingen tegenhouden als het denkt dat de eigen invloed in gevaar komt.

Dit blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de Lochemse VVD-fractie. Op de vraag hoe het college ervoor zorgt dat het middelbaar openbaar onderwijs in de gemeente blijft gewaarborgd schrijft wethouder Henk van Zeijts dat in de statuten van de nieuwe stichting is opgenomen dat de gemeenteraad nog steeds goedkeuring moet verlenen aan wijzigingen van die statuten.

Financieel

De VVD kaartte verder aan dat de gemeente Haaksbergen onder verscherpt financieel toezicht staat van de provincie Overijssel, wegens niet sluitende begrotingen. Plannen voor nieuwbouw van de school kunnen hierdoor voorlopig niet doorgaan. De vraag is of het Staring College mogelijk ook te lijden krijgt onder de financiële problemen van de beoogde partner. Dat is volgens het college niet aan de orde. Omdat het gaat om een bestuurlijke fusie blijft sprake van twee aparte scholen.

Zo houden de scholen een apart BRIN-nummer. De afkorting staat voor Basisregistratie Instellingen. De gemeente Lochem blijft daardoor verantwoordelijk voor de huisvesting van het Staring College. Het Assink moet ook in de toekomst dealen met de gemeenten Haaksbergen en Berkelland.

Krimp

De beoogde fusie is mede ingegeven door de verwachte krimp van het aantal leerlingen in de komende jaren. Uit het antwoord op een vraag van de VVD over de prognose blijkt dat het leerlingental van het Staring College de komende 5 jaar vrij dramatisch daalt. Dit jaar gaat het om 1748 leerlingen. In 2026 is dit naar verwachting gedaald tot 1487. Deze prognose is afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zie ook het lijstje met cijfers hieronder.

Hoe de cijfers voor het openbaar onderwijs voor de gehele gemeente zich ontwikkeling moet blijken als half november nieuwe prognoses verschijnen.

Cijfers

Prognose aantal leerlingen Staring College: 
2021: 1748
2022: 1671
2023: 1617
2024: 1559
2025: 1523
2026: 1487

Het Assink Lyceum telt dit jaar 1861 leerlingen, volgens een opgave van de gemeente Lochem. Volgens cijfers van DUO is dit echter 2300 leerlingen, op alle locaties. Dit daalt de komende 10 jaar tot zo’n 1700, zo is de verwachting. Dat is dus meer dan een kwart.