Gemeente praat met buurt over invulling locatie St. Josephschool

0
De oude St. Jospehschool aan de Prins Clauslaan (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Welke bestemming moet de locatie aan de Prins Clauslaan krijgen als het oude pand van de St. Josephschool is verdwenen? Met die vraag gaat de gemeente de buurt in. Dit voorjaar volgt een bijeenkomst en de ideeën die daar uit voortkomen worden vastgelegd in een aanbiedingsboek. Dan moet blijken of ondernemers er brood in zien om de plannen daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.

Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen meepraten en ideeën inbrengen. Uitgangspunt voor het Lochemse college van B&W is dat er een bedrijfsplan komt dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt.

Buurtvereniging Enklo

Er zijn al gesprekken gevoerd met buurtvereniging Enklo, Stichting Welzijn Lochem, woningcorporatie Viverion en ’t Baken. De uitkomst: De buurt kent een diverse samenstelling. De buurtvereniging is belangrijk bij ontmoeting en
activiteiten van bewoners.

De concrete vraag waarmee het college op pad gaat luidt: ‘Welke invulling op de locatie van de oude St. Josephschool versterkt en verbindt de wijk Zuiderenk?’ Door de proberen die ideeën om te (laten) zetten in een bedrijfsplan worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar, zo is de gedachte.

Voorbeelden

Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ,,Het college legt ervaringen en wensen
vanuit gemeente, buurt en maatschappelijke organisaties bij elkaar. We zorgen dat daarover het gesprek ontstaat en zo moeten we kunnen komen tot de beste invulling voor iedereen.” Voorbeelden voor de nieuwe invulling kunnen zijn: een zorgpraktijk, een ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten, een ondernemerscentrum, een plek voor sporten en bewegen of groen.

Inmiddels is al duidelijk dat bewoners van de omvangrijke woonwijk steeds meer verkeersdrukte ervaren. Daardoor voelt de buurt voor velen minder veilig. Ook kwam naar voren dat de leefbaarheid in de wijk gebaat is bij extra voorzieningen. Er zijn nu een paar winkels en een apotheek.

Bijeenkomst

Dit voorjaar houdt de gemeente een buurtbijeenkomst. De ideeën die hieruit voortkomen worden met plannen van ondernemers gecombineerd tot het aanbiedingsboek. Daarin is ook plek voor verschillende scenario’s met de daarbij horende maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen. Voor de bijeenkomst is nog geen datum geprikt.

Gemeenteraad

De voormalige school wordt dit jaar gesloopt. Dan duurt het even voordat er eventueel actie komt, want de gemeenteraad neemt pas in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het aanbiedingsboek. Met dit boek onder de arm nodigt de gemeente daarna bedrijven uit voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de locatie.