Nieuw ontwerp Graafschapterrein: marktkramen centraal

1
Het nieuwe ontwerp voor het Graafschapterrein (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – Het Graafschapterrein gaat op de schop. Na gesprekken met betrokkenen en een poll onder inwoners bleek dat er sprake is van verdeeldheid. Daarom is een nieuw ontwerp gemaakt waarbij het beste van de drie oorspronkelijke plannen is verenigd. Met wensen en opmerkingen van direct betrokkenen is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Aan de poll onder inwoners deden 567 mensen mee. Dat leverde geen overtuigende winnaar op. Ontwerp 1 waarin de marktkramen centraal staan krijgt de meeste stemmen (36%), op de voet gevolgd door ontwerp 3 (35%) waarin het meeste groen is opgenomen. Voorstel 2, dat uitgaat van zoveel mogelijk parkeerplekken, krijgt 29% van de
stemmen.

Verdeeld beeld

Uit gesprekken met omwonenden, ondernemers en marktkooplui kwam ook een verdeeld beeld naar buiten. Bij de omwonenden was zelfs geen duidelijke meerderheid voor een van de voorstellen te vinden. De supermarktbazen opteren voor de meeste parkeerplaatsen en de marktkooplui zijn voor de optie waarin zij een prominente plek krijgen. Zij komen als de grote winnaars uit de bus.

Belangen

Het Graafschapterrein ondergaat veranderingen omdat zowel AH als Jumbo hun winkels willen uitbreiden. De gemeente schrijft in een toelichting: ‘Er zijn verschillende belangen waarmee de gemeente rekening moet en wil houden. Naast het stemmen voerde de projectorganisatie ook verschillende gesprekken met direct omwonenden, supermarkten en marktkraameigenaren. Met deze informatie kan de gemeente een goede beslissing nemen over hoe het Graafschapterrein eruit moet komen te zien.’

Nieuw ontwerp

In het nieuwe ontwerp is het eerste – en dus nipt meest gekozen – voorstel  het uitgangspunt. Daarbij is er een flexibele ruimte voor de marktkramen en staan zij naar een andere kant gericht (met de rug naar de Prins Bernhardweg). Ze komen ongeveer op de plek waar nu de afvalcontainers staan. Ook zijn er extra parkeerplekken bij de Albert Heijn, bereikbaar vanaf de Prins Bernardweg. Zo is er plek voor meer groen en minder verharding direct voor de Albert Heijn.

De gemeente gaat op basis van dit nieuwe ontwerp verder met de inrichting van het plein. De direct belanghebbenden hebben een belangrijke stem in de precieze invulling.

Toekomst

De gemeente wil de komende jaren samen met bewoners en ondernemers het centrum van Lochem op verschillende verbeteren. Het college van B&W gebruikt hiervoor de term ‘Leukste kleine binnenstad’. Wethouder Eric-Jan de Haan: ,,Uit gesprekken met ondernemers en inwoners komt steeds vaker naar voren dat het belangrijk is om
hen te betrekken bij keuzes die gemaakt worden voor een aantrekkelijkere binnenstad. Zij weten als geen ander wat er nodig is om Lochem aantrekkelijk te houden voor iedereen.”

De gemeente heeft een flyer gemaakt om het nieuwe plan onder de aandacht te brengen. Dit is hieronder in z’n geheel te zien.

(bron: gemeente Lochem)

 

1 REACTIE

  1. Dinsdag 19-3 zijn er grondboringen geweest op het Graafschapterrein op de plek waar in de jaren 1960’70 het OK Tank station is geweest, was dit om eventuele vervuiling te constateren want toen het parkeerterrein daar kwam waren de saneringseisen niet zo hoog laat staan niet.Ik ben benieuwd of er achter op het terrein ook nog grondmonsters zijn genomen om te kijken wat daar voor vervuiling zit want daar stond vroeger de kolenloods van Coöperatie de Graafschap.

Comments are closed.