Veteranenontmoetingscentrum Eefde in de knel

1
Het poortgebouw van de voormalige Detmerskazerne in Eefde (foto: LochemsNieuws)
EEFDE – Met de Veteranendag (zaterdag 27/6) op komst blijkt dat het Veteranen Ontmoetingscentrum in Eefde in de knel is geraakt. De hoge stookkosten en een dreigende huurverhoging spelen de oudgedienden parten. De gemeente Lochem ziet geen grondslag voor een structurele subsidie maar zoekt met de betrokken partijen naar oplossingen.
Het Ontmoetingscentrum in de Detmerskazerne in Eefde is een project van de Stichting Veteranen Oost Nederland uit Doetinchem. In de onlangs aan de Tweede Kamer gepresenteerde ‘Jaarrapportage 2019 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht’ is te lezen dat meer voorzieningen voor veteranen het moeilijk hebben. Het gaat om zo’n 200 inloophuizen, ontmoetingscentra, hobbyclubs en cafés.

Belangrijke voorziening

In de rapportage wordt gesteld dat de voorzieningen belangrijk zijn voor veel veteranen. Er wordt gemeld dat onder meer met de burgemeesters van Lochem en Den Bosch is gesproken over de uitdagingen die er in hun gemeente liggen. Het volledige citaat uit het rapport staat onder dit bericht.
Navraag leert dat burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve vorig jaar heeft gesproken met luitenant-generaal Van Griensven die het ontmoetingscentrum in Eefde heeft bezocht. Hij vroeg de burgemeester of de gemeente iets zou kunnen betekenen voor de situatie waarin de veteranen zich bevinden. De stookkosten en de huur zijn bedreigingen voor het voortbestaan.

Huurverhoging

Er werd huur betaald het Werkatelier dat in de voormalige kazerne is gevestigd. Er dreigde een huurverhoging. Inmiddels is de Stichting Accommodatie Eefde de huurbaas van de veteranen geworden. De gemeente heeft toegezegd met de partijen in overleg te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om het ontmoetingscentrum tegemoet te komen.
Hieronder het gedeelte uit de Jaarrapportage 2019 Inspecteur Generaal der Krijgsmacht waarin Lochem wordt genoemd:
[citaat] De inloophuizen, ontmoetingscentra, hobbyclubs en cafés (ongeveer 200) spelen een belangrijke rol voor ontmoetingen van veteranen. Ondanks de goede intenties maak ik mij zorgen over de versnippering van de veteranencontacten. In sommige gemeenten zijn meerdere inloophuizen opgericht die elkaar soms onbedoeld tegenwerken hetgeen de veteranenzorg niet ten goede komt.

Het vfonds heeft de financiële ondersteuning, die onontbeerlijk is voor het voortbestaan van de ontmoetingscentra die aangesloten zijn bij de Stichting Veteranenontmoetingscentra, voor 2020 weer verlengd. De lokale mogelijkheden spelen een belangrijke rol en de medewerking van de gemeente is onontbeerlijk. De Veteranenwet geeft duidelijk de maatschappelijke verantwoording aan. Ik heb in 2019 bij meerdere burgemeesters, zoals van Den Bosch en Lochem, aandacht gevraagd voor de uitdagingen van inloophuizen in hun gemeenten.

Op 11 september 2019 heeft de minister samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), burgemeesters en wethouders van diverse gemeenten en met beheerders van inloophuizen op De Zwaluwenberg een bijeenkomst georganiseerd. Doel van deze bijeenkomst was de verschillende wijzen waarop de gemeenten het contact met de veteranen onderhouden en stimuleren te delen.

Ook voor de beheerders van inloophuizen bood de bijeenkomst nieuwe inzichten. Een belangrijk punt voor hen was om de eigen ambities goed te laten aansluiten op de lokale behoeften en waar mogelijk krachten en kosten te bundelen door veteranenactiviteiten meer regionaal uit te voeren, waarbij het eigen karakter van de verschillende centra niet verloren gaat. Defensie en de VNG hebben de handen ineen geslagen en geven binnenkort een brochure uit voor gemeenten, waarin informatie wordt verstrekt over het bieden van erkenning, waardering en zorg aan veteranen. [einde citaat]

1 REACTIE

  1. Het is weer hetzelfde als altijd, God and soldiers we adore in times of war but not before (or after) Erger nog is de onderlinge competentiestrijd en tegenwerking waarmee uiteindelijk de eigen ruiten worden ingegooid. Burgemeesters, wethouders en gemeenteraad die pal staan? vergeet het maar. Wie nog steeds denkt dat de Staat der Nederlanden trots is op de veteranen moet even naar W.A. van Oranje kijken die in Indonesië excuses aanbood.

Comments are closed.