Gelre ziekenhuis slaat alarm door vele COVID-patiënten

0
Het Gelre Ziekenhuis in Zutphen

ZUTPHEN/LOCHEM – Gelre ziekenhuis in Zutphen en Apeldoorn trekt aan de bel omdat door een enorme stijging van het aantal coronapatiënten een ‘zeer kritische situatie’ is ontstaan. Er worden momenteel 54 mensen met corona behandeld in de kliniek. En alle 12 IC-bedden zijn bezet. Verder loopt het ziekteverzuim onder medewerkers steeds verder op. De reguliere zorg wordt afgeschaald 

Het ziekenhuis ziet de problemen nog toenemen door een COVID-uitbraak op de afdeling oncologie in Apeldoorn. Daar blijken meerdere patiënten en medewerkers besmet. Wat de bron van deze besmetting is, is nog onbekend. Er zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Er geldt onder meer een opnamestop.

Uitstroom

De problemen bij Gelre nemen nog verder toe doordat sommige genezen patiënten niet ontslagen kunnen worden zonder dat thuis- of verpleegzorg is geregeld. Dat lukt vaak niet, waardoor de uitstroom stagneert. Er wachten momenteel 46 patiënten op thuiszorg of een plek in een verpleeg- en verzorgingshuis.

Dit alles leidt tot het instellen van een opnamestop voor de kliniek en een presentatiestop voor de Spoedeisende Hulp. In andere ziekenhuizen, waaronder in Zwolle, wordt de COVID-capaciteit opgeschaald. Een deel van de patiënten uit Zutphen en Apeldoorn wordt zo spoedig mogelijk overgeplaatst.

Zorg afgeschaald

Verder wordt de reguliere zorg verder afgeschaald. De focus ligt op het mogelijk maken van de COVID-zorg, de spoedeisende zorg en urgente zorg. Operatieve ingrepen en andere zaken waarvoor een ziekenhuisbed nodig is worden beperkt. Afspraken die mensen hebben in de poliklinieken van Gelre gaan meest wél gewoon door.

Bestuurder en voorzitter van het COVID-team binnen het ziekenhuis, Edwin Maalderink, schrijft in een bericht aan de medewerkers: “De situatie in Gelre is momenteel ronduit alarmerend. Met elkaar doen we er alles aan om het ziekenhuis zo goed mogelijk in de lucht te houden. Helaas vertellen de dagelijkse besmettingscijfers ons dat we er met deze golf nog lang niet zijn.” Hij spreekt verder zijn waardering voor de medewerkers uit: “Er wordt met toewijding gewerkt aan de best mogelijke zorg, Ik ben verschrikkelijk trots op jullie.”

Ongevaccineerden

Uit berichtgeving in andere media blijkt dat momenteel 20 procent van het IC-personeel ziekgemeld is. Verder is het grootste deel van de coronapatiënten niet gevaccineerd. “De symptomen van gevaccineerden zijn duidelijk milder”, zo luidt de constatering.