Financiering Dommerholtsveer is in gevaar

0
Het Dommertholtsveer op de IJssel bij Gorssel (bron: VVV Lochem)

GORSSEL/LOCHEM – De financiering van het Dommerholtsveer tussen Gorssel en Wilp is in gevaar. Het Gelderse Verenfonds, dat belangrijke financiële ondersteuning biedt in de exploitatie van de veren in de provincie dreigt in 2024 leeg te raken. De provincie vindt dat de regierol voor de veren bij de gemeenten ligt. De Gelderse tak van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een onderzoek gestart naar eventuele oplossingen.

Het voet- en fietsveer in Gorssel vormt een belangrijke toeristische verbinding tussen de Achterhoek en de Veluwe. De gemeente Lochem en Voorst dragen beide bij aan de exploitatie. Een deel van het geld komt van het bedreigde Gelderse Verenfonds. Gemeentebelangen stelde hier maandag vragen over aan wethouder Eric-Jan de Haan. Die maakte melden van het onderzoek naar alternatieve financieringsvormen door de VNG. Zelf maakt hij deel uit de stuurgroep die hiervoor in het leven is geroepen.

Belang

De Haan zei dat Lochem en Voorst het belang van het Dommerholtsveer inzien en hun bijdragen overeind houden. Voor het deel dat het Verenfonds nu nog bijdraagt moet een alternatief worden gevonden. Dat kan via een hogere bijdrage van de gemeenten, maar De Haan voegde eraan toe: “De tarieven voor het veer zijn momenteel erg laag. We moeten kijken of we daar iets mee kunnen doen.”

Het Gelderse Verenfonds bestaat sinds 1995. Ongeveer de helft van alle veren in de provincie doen jaarlijks een beroep op het fonds. Het bestuur heeft zeven leden. Drie daarvan worden voorgedragen door de provincie, drie door de VNG Gelderland en één op voordracht van de exploitanten.

Rol provincie

De provincie wil zich, op basis van eerder onderzoek, terugtrekken uit het fonds. De oevergemeenten moeten het zelf maar doen, zo is de opvatting. Gevolg is dat het fonds bijna uitgeput is. Hooguit tot en met 2024 kan op dezelfde manier worden doorgewerkt, maar dan moet er iets gebeuren.

Naast de stuurgroep, met wethouder De Haan, is er een ambtelijke werkgroep. De eerste onderzoeksresultaten worden in oktober verwacht en voor het einde van het jaar moet het zijn afgerond.

50 veren

Uit informatie van de Provincie Gelderland uit 2020 blijkt dat 31 Gelderse veren het hele jaar door varen omdat ze een ook voor mobiliteit en economie belangrijke verbinding onderhouden. Verder zijn er 19 recreatieve veren, waaronder het Dommerholtsveer. Er zijn 22 veren in Gelderland die alleen geschikt zijn meet fietsers en voetgangers. De gemiddelde leeftijd van veren in de provincie was in 2020 34 jaar, 13 veerponten waren toen ouder dan 50 jaar.