‘Financiële effecten corona pas later duidelijk’

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De financiële effecten van de coronacrisis zijn voor de gemeente Lochem, voor wat dit jaar betreft, nagenoeg afgedekt door compensatiebedragen van het Rijk. Wat de effecten voor de langere termijn zijn is nog onduidelijk. Dit heeft veel te maken met wat het virus nog gaat doen en wat de gevolgen zijn voor economie en werkgelegenheid.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) presenteerde de cijfers maandagavond (21/09) aan de gemeenteraad. Uit de bestuursrapportage blijkt dat Den Haag 465.000 euro aan compensatie overmaakte naar Lochem en dat de provincie nog eens 95.000 euro bijdroeg voor onder meer steun voor culturele instellingen. De gemeente becijferde de negatieve effecten van corona voor dit jaar (tot nu toe) op 176.000 euro. Met de overige 384.000 euro wordt een reserve gevormd om toekomstige tegenvallers mee op te vangen.

Uitkeringen stijgen nog niet

Het aantal door de gemeente verstrekte (Bijstands)uitkeringen is nog nauwelijks gestegen. Het effect van corona wordt daar mogelijk pas later voelbaar omdat mensen die hun baan verliezen meestal eerst een WW-uitkering ontvangen. Pas als ze geen nieuwe baan vinden komen ze in de Bijstand terecht.

Er zijn zorgen over de effecten in de eigen organisatie. Het verzuim onder ambtenaren was midden in crisis erg laag, maar de laatste weken blijkt deze flink te zijn opgelopen, tot 3,8 procent. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zei: “We zijn een relatief kleine organisatie en uitval wordt op sommige plekken al snel voelbaar.” Dit leidt onder meer tot prioritering van werkzaamheden, waardoor andere zaken dus vertraging oplopen.

Contact ondernemers

Het team economie en participatie van de gemeente heeft zo’n 200 ondernemers en zzp’ers gebeld met de vraag wat hun noden en wensen zijn. Ook werden mensen ingezet bij de afhandeling van de TOZO-regeling. En bij ‘t Baken moest extra werk worden verzet om virtueel in contact te blijven met cliënten toen fysieke afspraken niet meer konden.

De gemeente Lochem heeft de afgelopen periode getracht de schade zoveel mogelijk te beperken door er met name voor te zorgen dat voorzieningen overeind bleven. Zo werden binnensportaccommodaties en -verenigingen, buurthuizen en zwembaden ondersteunt

De TOZO- 1 en -2 regelingen voor bedrijven vroegen voor de gemeente 7.172.000 euro. Dit bedrag werd volledig gecompenseerd door het Rijk.

Onduidelijke effecten

Wethouder Groot Wesselijk presenteerde een lijstje met zaken waarvan nog niet duidelijk is wat de effecten zijn voor het lopende jaar. Zo worden minder inkomsten aan Toeristenbelasting verwacht, hoewel het zomerseizoen in dat opzicht wel het een en ander heeft goedgemaakt. Verder worden extra lasten verwacht voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Ook kunnen de OZB-inkomsten tegenvaller door faillissementen.

Vorige week is de Septembercirculaire verschenen, waaruit gemeenten kunnen afleiden wat ze in financieel opzicht vanuit Den Haag kunnen verwachten. De gevolgen hiervan worden op dit moment berekend. De wethouder kon daar maandag in de marge van de vergadering nog niet veel over zeggen. Wel is duidelijk dat via de circulaire nog wordt geschaafd aan de uiteindelijke bijdragen voor coronagerelateerde zaken.

Zorgaanbieders

Groot Wessedlijk wees ook op de doorbetaling van zorgaanbieders die vaak geen of veel minder diensten konden verlenen. “Daarmee hebben we ook die groep gesteund. Hopelijk leidt corona niet tot al te veel uitgestelde hulpvragen, want dan betalen we dus in feite dubbel.” De effecten van lang samen thuis zitten en minder contact met hulpverleners zijn nog niet te voorzien.

.