Extra provinciaal geld voor cultuur en erfgoed

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

ARNHEM/LOCHEM – Gedeputeerde Staten van Gelderland trekken 4,6 miljoen euro uit voor maatregelen die ervoor zorgen dat inwoners van de provincie in de toekomst toegang hebben en houden tot cultuur en erfgoed. Het grootste deel van het beschikbare bedrag is bestemd voor de komst van een provinciale transitieregeling. 

Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkende cultuur- en erfgoedinstelling en makers die op een vernieuwende manier bezig zijn met het bereiken van publiek, samenwerking en het betrekken van publiek bij cultuur- en erfgoedactiviteiten. Hiervoor komt ook een begeleidingsprogramma.

Afstemming

Daarnaast komt er geld voor afstemming en coördinatie binnen de regio’s (€ 1 miljoen). En er komt 600.000 euro beschikbaar voor het verder uitwerken van de verhalen van onze geschiedenis en identiteit. Dit past bij de provinciale plannen voor het museumbeleid, en het beleid voor recreatie en toerisme.

Door de coronacrisis worden veel culturele en erfgoedinstellingen toch al gedwongen om na te denken over hoe ze hun publiek opnieuw willen bereiken. Door, achter de schermen, samen te werken is er winst te halen denken de provinciebestuurders.

Regio’s

De maatregelen zijn het resultaat van gesprekken die zijn gevoerd met alle Gelderse gemeenten over hun toekomstplannen voor cultuur en erfgoed in hun regio. Gemeenten gaven tijdens de gesprekken aan zelf de verantwoordelijkheid te voelen voor hun culturele infrastructuur. De mogelijkheden voor gemeenten om te investeren in innovatie en een nieuwe werkwijze zijn beperkt. Ook omdat dit vaak over grenzen van instellingen en gemeenten heen gaat. De provincie kan hierbij helpen.

Met deze maatregelen verwacht Provincie Gelderland snel in te kunnen spelen op vragen die vanuit de regio’s worden gesteld en die passen bij de uitgangspunten van het provinciale cultuur- en erfgoedbeleid. Gedeputeerde Peter Drenth: “We helpen nu zowel de sectoren als de gemeenten stappen te zetten om te dit voor elkaar te krijgen. En zo dragen we bij aan een goed en toegankelijk aanbod van cultuur en erfgoed voor al onze inwoners. Om te ontdekken, te leren, en om van te genieten.”

Noodpakket

De gesprekken, gevoerd onder leiding van Cultuur Oost, zijn onderdeel van de noodmaatregelen van vorig jaar waarmee de provincie de cultuur en erfgoed sector heeft ondersteund.  Voorafgaand aan de gesprekken met de regio’s heeft Provincie Gelderland als voorwaarde meegegeven dat de plannen gericht moeten zijn op verduurzaming van de culturele infrastructuur. Dat heeft uiteindelijk geleid tot zes regionale plannen van de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek, 025 (Arnhem/Nijmegen), Noord-Veluwe, FoodValley (Gelderse Vallei) en Rivierenland.

Snel handelen

Met de 4,6 miljoen wil de provincie aan de slag om nu gelijk stappen te maken. Drenth: “We willen niet wachten. Dat kan ook niet: Covid-19 vraagt om snel handelen en regelmatig aanpassen. Zo zorgen we voor een sterke sector, die klaar is voor de toekomst. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat we niet alles kunnen uitvoeren. Daarvoor is geen budget en niet alles past bij onze rol. We blijven in gesprek met de regio’s.”