Extra financiële ondersteuning voor Schouwburg Lochem

0
Schouwburg Lochem (archieffoto: LochemsNieuws)
LOCHEM – De Schouwburg Lochem krijgt extra ondersteuning van de gemeente. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de wegvallende inkomsten en hogere kosten te compenseren via bijdragen van €27.000 in 2020, €138.000 in 2021 en €134.000 in 2022. Ook worden de kosten van een nieuwe trekkenwand, eenmalig 375.000 betaald. Daarmee hopen B&W de voorziening overeind te houden.

Waardevolle voorziening

Het college stelt dat de schouwburg een belangrijke rol speelt in de gemeente; als theater, filmhuis en voor andere maatschappelijke activiteiten. ‘De schouwburg draagt bij aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van gemeente en regio. Daarvan profiteren inwoners, maar ook het bedrijfsleven en de toeristische sector. Met de schouwburg in de gemeente, onderscheidt Lochem zich van andere gemeenten in de regio’, zo luidt de uitleg.

De schouwburg heeft de effecten, veroorzaakt door corona, doorberekend in de begroting. Die zijn aanzienlijk. Het college gaat ervan uit dat ook de bijdragen van Rijk en provincie doorlopen.

Bijdrage voor de trekkenwand

De trekkenwand – de theater-technische hijsinstallatie – voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en wordt daarom afgekeurd. De schouwburg heeft een jaar de tijd om deze trekkenwand te vervangen zodat voorstellingen op het grote podium weer mogelijk zijn. Deze voorstellingen zijn belangrijk voor de inkomsten van de schouwburg. Het vervangen van de trekkenwand kost eenmalig € 375.000.

Pluim

Het college deelt een pluim uit aan het 150-jarige theater. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten met 80% toegenomen en het aantal bezoekers met 60%. Dit lukte onder meer door een filmhuis toe te voegen en meer ruimte te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Er wordt steeds meer samen gewerkt met culturele partners en theaters in de buurt. Zo verzorgt de directeur van Schouwburg Lochem inmiddels de programmering voor theater de Hanzehof in Zutphen. ‘De schouwburg vervult met dit alles een belangrijke rol in de gemeente Lochem’, aldus B&W.

Motie uitgevoerd

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 nam de gemeenteraad een motie aan voor extra ondersteuning voor de schouwburg. Met dit raadsvoorstel komt het college van B&W tegemoet aan de opdracht. De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel naar verwachting in oktober en in november.