Home Nieuws Politiek/bestuur Begroting Lochem: Tekort maar investeringen gaan door

Begroting Lochem: Tekort maar investeringen gaan door

0
(bron afbeelding: gemeente Lochem)

LOCHEM/GORSSEL – De begroting van de gemeente Lochem vertoont de komende jaren een tekort. Corona en minder geld uit Den Haag zijn de grootste boosdoeners. Hoewel dit voor de langere termijn problematisch kan worden kiest het college van B&W niet voor bezuinigingen om de gaten te dichten. “Stilstand is achteruitgang, dus we laten geplande investeringen gewoon doorgaan”, aldus wethouder Bert Groot Wesseldijk (financiën) in een toelichting.

De tekorten zijn aanzienlijk. Volgend jaar komt Lochem 483.000 euro tekort. In 2022 loopt dit op naar bijna 1,5 miljoen. Voor de twee jaren daarna staan respectievelijk 837.000 en 278.000 in rood geschreven. Totaal ruim 3 miljoen.

Voorzieningen overeind

Groot Wesseldijk zegt het belangrijk te vinden om de economie en de voorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners overeind te willen houden. En voor woningbezitters die de bui al zien hangen: de OZB stijgt vooralsnog niet met meer dan inflatie. De investeringen die door gaan betreffen onder meer recreatie en toerisme, economie, onderwijs, zorg en sport.

De geplande investeringen stammen uit de Kadernota die eerder dit jaar verscheen. De gemeenteraad gaf het college bij de behandeling de opdracht om geen onomkeerbare besluiten te nemen met impact op voorzieningen.

Gemeentefonds

De herverdeling van het Gemeenfonds pakt zeer waarschijnlijk uit ten nadele van plattelandsgemeenten zoals Lochem. Dit, opgeteld bij de wil om te investeren en niet te bezuinigen, leidt tot structurele tekorten. Daar kleven een aantal risico’s aan maar het kan ook de economie stimuleren en daardoor positief uitpakken.

De tekorten worden aangevuld uit de algemene reserve. “Gelukkig hebben we nog een redelijke spaarpot”, zegt Bert Groot Wesseldijk. Hij heeft inmiddels contact gehad met de provincie over de financiële situatie. “De gedeputeerde zei mij dat hij zich over Lochem geen grote zorgen maakt. In andere Gelderse gemeente, ook in deze regio, gaat het een stuk slechter”, zo zegt hij.

Toezicht ongewijzigd

De provincie laat de status van Lochem dan ook ongemoeid. Het gaat om zogeheten ‘repressief toezicht’. Dit is de lichtste vorm van toezicht op een gemeente. Over de herverdeling van het gemeentefonds weet het college in december meer. Het doet in januari 2021 een procesvoorstel aan de raad om te komen tot een oplossing voor de begrotingstekorten.

Begrotingsapp

Wie meer wil weten over de begroting kan deze HIER raadplegen. De begrotingsapp is een online-applicatie waarmee de begroting onder meer gemakkelijk is te doorzoeken.

De begroting 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2020.

Lochem werkt met blockchaintechnologie

De gemeente Lochem zet, samen met andere gemeenten, blockchaintechnologie in om grote hoeveelheden informatie en data beter te doorgronden. Op die manier is het mogelijk om administratieve processen minder bureaucratisch te maken en toekomstige ontwikkelingen beter te voorspellen en daarop te sturen.

De term blockchain kennen de meeste mensen van de bitcoin en andere zogeheten crypto currency. Het draait om gecompliceerde datastructuren waarbij technologie taken van mensen overneemt via geautomatiseerde algoritmes. In gemeenteland werd er al in 2026 en 2017 een proef mee gehouden. Inmiddels wordt het al breder toegepast.

Via blockchains kunnen eigen data worden gecombineerd met die van andere bronnen. Dit kunnen zowel overheden zijn als publieke data uit openbare bronnen. Overheden denken veel aan de technologie te kunnen hebben in bijvoorbeeld de dienstverlening richting inwoners. Wel moeten juist overheden oppassen voor schending van privacy. Een van de voordelen van blockchains is dat het ook goed overweg kan met geanonimiseerde gegevens.

De gemeente Lochem zet de technologie in bij de Jeugdzorg en WMO. Een blockchain helpt daar om de administratieve processen te verbeteren.

Bekijk hieronder een niet al te ingewikkelde uitleg van de werking van blockchains:

De Blockchain uitgelegd: De echte waarde van bitcoin en crypto-currency technologie

Bitcoin in vijf minuten: De Blockchain technologie gaat ons (samen)leven drastisch veranderen.De technologie achter crypto currencies als Bitcoin gaat de rol…