Evaluatie: ‘Maak tijdelijke uitbreiding ‘t Baken structureel’

0
t Baken werkt vanuit het Lochemse gemeentehuis bron: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – ‘t Baken – het Lochemse loket voor jeugd, zorg, werk en inkomen dat op 1 januari een jaar bestond – is volgens een tussentijdse evaluatie ondanks de moeilijke start goed op weg. Er zijn echter ook verbeterpunten, zoals de bedrijfsvoering en de samenwerking met externe (zorg)organisaties. Pijnpunt: de personele bezetting, die al tijdelijk werd uitgebreid, moet structureel worden verstrekt. Dat kost dik 450.000 euro per jaar.

In juli 2019 kreeg de gemeenteraad het verzoek om 645.000 euro beschikbaar te stellen voor tijdelijke uitbreiding van de formatie voor 2019 en 2020. Onder meer door een onverwacht hoog ziekteverzuim dreigde het spaak te lopen. Volgens het Apeldoornse onderzoeks- en adviesbureau Berenschot heeft deze tijdelijke maatregel gewerkt maar moet deze structureel worden.

Het genoemde artikel uit juli 2019 is HIER te lezen…

Te snel

De onderzoekers geven overigens aan dat een evaluatie na slechts een jaar te snel komt om te spreken van een succes. Het verslag is meer een momentopname waarop kan worden gestuurd. Wethouder Henk van Zeijts: “Het fundament staat, onze inwoners hoeven niet meer van loket naar loket maar kunnen op één plek terecht met hun vragen. De komende tijd werken we gestaag verder aan het verbeteren van de dienstverlening voor iedereen die dat nodig heeft.”

Verbeterplan

In een verbeterplan dat voortvloeit uit de aanbevelingen van Berenschot moet, naast verbetering van de bedrijfsvoering en de samenwerking met zorgpartners, ook aandacht zijn voor de dienstverlening richting inwoners die zich melden bij ‘t Baken. Ook het advies dat de adviesraad Sociaal Domein wordt hierbij betrokken.

Naast de € 458.000 die nodig is om de huidige personeelssterkte van ‘t Baken overeind te houden komt er nog een voorstel voor extra budget voor uitbreiding van de interne controle.