Evaluatie: ‘Droom Lochem 3.0 was iets te groot’

0
Het oude Stadhuis van Lochem doet/deed dienst als onderkomen voor Lochem 3.0 en de VVV. (Archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM . Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met Lochem 3.0, dat onder meer de VVV, een evenementen- en een ondernemersloket runt. Het college heeft daar dit jaar opnieuw 90.000 euro voor over en vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Tijdens de evaluatie worden overigens ook enkele kritische noten gekraakt.

Lessons Learned
Een persbericht van de gemeente Lochem zoomt vooral in op de dingen die goed gaan, zoals promotie, merkontwikkeling en evenementen met de vernieuwde VVV als middelpunt. Het interne evaluatieverslag is een stuk kritischer en heet dan ook ‘Lessons Learned’. Het college van B en W concludeert onder meer dat de droom van Lochem 3.0 achteraf gezien wat te ambitieus was en dat kleiner beginnen wellicht beter was geweest. Met daarbij de opmerking: ‘Zonder ambities bereik je niks.’

Investeringszone
Lochem 3.0 krijgt de ruimte om in het werkgebied van de Lochemse Ondernemersvereniging (LOV) en de Industriële Kring Lochem (IKL)  te onderzoeken of het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) haalbaar is. Daarbij betalen bedrijven een belasting waarvan de opbrengst in de vorm van subsidies wordt toegekend een initiatieven die ten goede komen van diezelfde bedrijven. Dit kunnen investeringen in de openbare ruimte of op internet zijn. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of hier draagvlak voor te vinden is.

Ondernemersfonds mislukt
De nu voorgestelde BIZ komt voort uit de grootste ‘mislukking’ uit het businessplan van Lochem 3.0; het ondernemersfonds. Met name in de kernen buiten de stad Lochem is het draagvlak hiervoor klein gebleken. Uit het eigen evaluatieverslag van de stichting blijkt dat de moed nog niet is opgegeven. Pogingen om andere ondernemersverenigingen in de gemeente te overtuigen gaan door. Uit reacties van die verenigingen blijkt dat de zin van samenwerking meestal wel wordt ingezien maar van het instellen van een gezamenlijk fonds niet.

Communicatie
Het interne evaluatieverslag van de gemeente is kritisch op de communicatie. Dit is aan de kant van de gemeente voor verbetering vatbaar, zo is de opvatting. Maar dat geldt ook voor Lochem 3.0 zo blijkt. Letterlijk: ‘…maar wij ervaren bij de initiatiefnemers ook niet altijd de ruimte om feedback te geven.’ Eind vorig jaar bleek dat het bestuur van de Lochem 3.0 ook al erg defensief reageerde op kritische vragen van de pers.

Vergrootglas
Daarbij ging het onder meer over het belang van de bestuursleden als ondernemers. Ook dit komt ter sprake in de evalutie. Het college beschrijft een ‘leermoment’: ‘Bewust zijn van activiteiten die onder een vergrootglas liggen en verantwoordelijkheid nemen voor publiek geld en taken. Transparant zijn bij vermenging van rollen initiatiefnemer versus ondernemer. Ondernemen is aan andere regels gebonden dan het uitvoeren van publieke taken met publiek geld.’

Transparantie
En verder: ‘De nieuwe en pionierende werkwijze van Lochem 3.0 is aanleiding geweest voor vragen vanuit de raad en de samenleving. Onder meer over declaraties die door bestuursleden van Lochem 3.0 ingediend zouden zijn, en in hoeverre er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Het is jammer en naar onze mening onterecht dat dit beeld bij een deel van onze samenleving lijkt te bestaan. Het maakt wel duidelijk dat transparantie hierover een belangrijk aandachtspunt is.’

Uren
Uit de jaarverslagen van Lochem 3.0 blijkt overigens dat de bedrijven van de bestuursleden inderdaad uren en werk declareren. Om de begroting sluitend te maken zijn tegelijkertijd veel van de uren ‘gesponsored’ en dus niet in rekening gebracht. Kritiek dat er onvoldoende ruimte is voor andere bedrijven om ook (soortgelijke) diensten te leveren is uit de nu openbaar gemaakte stukken niet te bevestigen noch te ontkennen.

Gemeenteraad
De evaluatie en vooruitblik Lochem 3.0 is een voorstel van het college aan de raad. Wanneer het op de agenda komt is nog niet bekend. De 90.000 euro die de stichting ontvangt is onder meer bedoeld voor de huur van het oude stadhuis en voor de salarissen van de VVV-medewerkers. Het bedrag komt overeen met wat Lochem jaarlijks kwijt was aan een zelfstandige VVV.