Enquête binnenstad: de meningen zijn tamelijk verdeeld

0
De Markt anno nu: keien, blik en een beetje groen (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Binnenstadraad heeft de resultaten van een onlangs gehouden enquête vrijdag bekendgemaakt. De 726 mensen die meededen hebben zelden overeenkomende denkbeelden over de binnenstad. Meerderheden zijn wel te vinden voor minder keien op de Markt en meer dan één oversteekplaats bij de nieuwe Lidl. Driekwart van de deelnemers vindt dat fietsen in het centrum mogelijk moet blijven.

Wat de Markt betreft vindt de ene helft dat het huidige groen behouden moet blijven. De andere helft vindt dat hier wijzigingen in mogen worden aangebracht. Ook over de zogenoemde ‘flexibele inrichting van de Markt zijn de meningen ernstig verdeeld. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het weglaten van vaste elementen waardoor het plein multifunctioneel blijft. 52% is het hiermee eens. 48% is het oneens of ziet andere oplossingen.

Keien

Een meerderheid van 65% vindt dat een groot deel van de keien op de Markt kan verdwijnen. Een kleine strook moet ergens in het centrum een soort van museale functie krijgen. Hier is maar liefst 80% voorstander van.

Verder is er een overtuigende meerderheid (83%) voor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen op de Markt. Meer dan de helft van hen vindt dat er dan wel elders plek moet komen voor het verbannen blik.

Waterelementen

Sterke verdeeldheid is er dan weer over zin of onzin van nieuwe waterelementen in de binnenstad. Hieronder de uit de ‘stemverdeling’:

  • 0-25 (onbelangrijk)                    28%
  • 26-50 (enigszins onbelangrijk)   17%
  • 51-75 (enigszins belangrijk)      22%
  • 76-100 (belangrijk)                  32%

Julianaweg

Als het gaat van het groen aan de Julianaweg en Noorderwal vindt driekwart (76%) dat er een gracht of nieuwe groenvoorziening moet komen. 24% vin het bestaande groen intact moet blijven. Overigens vindt slechts een kleine meerderheid (55%) dat er een gracht moet komen. 45% vindt dat er een groenzone moet komen.

48% vindt dat het aantal parkeerplaatsen aan de Julianaweg mag worden verminderd ten gunste van groen. 42% vindt dat het aantal parkeerplaatsen gelijk moet blijven en 10% is van mening dat er meer parkeerruimte moet komen, desnoods ten koste van groen of een gracht.

Oversteekplaatsen Lidl

Van de respondenten wil 71% dat de Noorderwal éénrichtingsweg moet blijven. De rest vindt dat het een voetgangersgebied moet worden. Ook is een meerderheid voor meer dan één oversteekplaats vanaf het parkeerterrein rond de nieuwe LIDL, als verbinding met de binnenstad.

In de enquête werden ook vragen gesteld over de Molenpoort. Dat is het beoogde plein op de plek van de huidige kleine parkeerplaats tussen Primera (Molenstraat) en de flat Beijers. Hierover hebben 609 mensen in totaal 1994 antwoorden gegeven. De meest gegeven antwoorden zijn:

  • Aanwezigheid van groen (bomen en beplanting): 451
  • Verlengen gracht of een waterplein: 360
  • (kort) parkeren: 357
  • Terras: 330
  • Stalling (elektrische) fiets: 277
  • Voetpad langs plein: 219

Parkeren en fietsen

62% van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat de huidige mogelijkheid om op verschillende plekken te kunnen parkeren moet blijven bestaan. 38% is voorstander van meer concentratie van parkeren op een iets grotere loopafstand.

Er wordt regelmatig geklaagd over de gelijktijdige aanwezigheid van voetgangers en fietsers in de smalle straten. De deelnemers aan de enquête zijn hier vrij duidelijk over: 74% procent vindt dat fietsen mogelijk moet blijven. Een kwart pleit voor een fietsverbod.

12% wil dat fietsen buiten het centrum gestald dienen te worden. De helft vindt echter dat dit verspreid over de binnenstad moeten moet zijn. En 38% wil liefst fietsenstallingen zien bij de entrees van de stad.

Deelnemers

Van de 726 respondenten wonen 188 (26%) zelf in de binnenstad. 504 deelnemers zijn woonachtig in de plaats Lochem (69%) en 34 respondenten zijn niet woonachtig in de de kern Lochem.

De resultaten van de enquête worden naast de wensen van de andere partijen gelegd die in de Binnenstadsraad zijn vertegenwoordig. Op basis hiervan komt de gemeente met een aantal ontwerpen. Deze legt de Binnenstadsraad eind augustus opnieuw voor aan de inwoners en andere belanghebbenden.