Eerste verkiezingsprogramma LochemGroen! is… groen

0
Detail van de cover van het verkiezingsprogramma van LochemGroen!

LOCHEM/GORSSEL – LochemGroen! is Lochems jongste politieke partij. Het eerste verkiezingsprogramma is vooral groen. Maar ook andere thema’s komen aan de orde, zoals wonen, economie, onderwijs, zorg, kunst en cultuur. En per categorie worden een aantal actiepunten benoemd. De rode draad: ‘mensen weer het gevoel geven dat hun dorp of stad van hun is, en dat ze de toekomst zelf in de hand hebben’.

Lees HIER een portret van lijsttrekker Calle Janssen 

Zoals verwacht mag worden van een partij die zich LochemGroen! noemt, liggen de speerpunten op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Een gebiedsregisseur en een ecoloog moeten ervoor gaan zorgen dat de kracht van onderop beter wordt benut. De gebiedsregisseur zal een stedenbouwkundige zijn, die zorgt dat plannen ruimtelijk goed
in de omgeving passen, duurzaam zijn én dat omwonenden er in een vroeg stadium bij betrokken worden.

Duurzaam

Ook zal de gebiedsregisseur zorgen dat initiatieven voor sociale of duurzame projecten maximaal worden gefaciliteerd. Zoals ruimte voor jongeren in de kernen en groene daken. De ecoloog ‘bewaakt’ welke invloed plannen hebben op de biodiversiteit en draagt ideeën om deze te verbeteren.

Verder gelooft de partij dat energie en voedsel lokaal geproduceerd kunnen worden, voor en door inwoners van de gemeente. De partij wil de bal sowieso meer en vaker bij die inwoners leggen. Zo wordt gesteld dat de woningnood kan een halt kan worden toegeroepen door creatieve oplossingen van inwoners zelf.

Wonen

Als voorbeeld worden meer-generatie-wonen op voormalige boerenerven en het omvormen van leegstaande bedrijfspanen genoemd. De partij is voor bescherming van de woningmarkt door een zelfbewoningsplicht. Een hierover door LochemGroen! ingediende motie haalde het nog niet maar het voorstel zal opnieuw worden ingebracht.

LochemGroen! denkt dat Lochem in 2030 energieneutraal kan zijn. Veel andere partijen hebben die ambitie al laten varen, al zegt nog vrijwel niemand dat graag hardop. En ook hier moeten inwoners zelf aan de bak. ‘Nu voelen inwoners zich veelal een speelbal, omdat er zonder hun inspraak plannen worden gemaakt door projectontwikkelaars’, zo stelt de partij.

Actie

Lijsttrekker Calle Janssen uit Barchem: “We willen mensen weer het gevoel geven dat hun dorp of stad van hun is, en dat ze de toekomst zelf in de hand hebben. Er liggen grote opgaves op het gebied van energie en klimaat en behoud van biodiversiteit, dat is bij een grote meerderheid inmiddels doorgedrongen. Nu nog samen aan de actie!”

Een (willekeurige) greep uit de actiepunten uit het programma van LochemGroen!:

 • Bladblazers verdwijnen uit de gemeente door goede voorlichting over de schadelijke gevolgen. Lochem omarmt de hark.
 • De gemeente versterkt de subsidies voor het aanplanten van heggen en natuurlijke afscheidingen.
 • Monoculturen met Engels raaigras passen niet in de Achterhoek. In plaats daarvan willen we kruidenrijke graslanden.
 • Lochem wordt prikkeldraadvrij. Waar mogelijk wordt prikkeldraad vervangen voor natuurlijke afscheidingen zoals heggen en houtwallen. Dit verfraait het landschap, vergroot de biodiversiteit en is goed voor insecten en vogels.
 • Kuddedieren staan niet alleen in de wei. Beschutting voor weidedieren wordt gestimuleerd.
 • Er komen meer veilige en omheinde hondenontmoetingsplaatsen.
 • Lichten van winkels en kantoren gaan uit tussen 23 uur en 7 uur.
  Industrieterreinen worden donker: de verlichting gaat uit.
 • Er komen geen grote datacenters in gemeente Lochem.
 • Zonnepanelen worden zoveel mogelijk op of boven verharding geplaatst, dus op gebouwen en boven parkeerplaatsen en in fietspaden.
 • De gemeente zet sterk in op het bouwen van starterswoningen voor jongvolwassen, zoals vaak gevraagd door de jongeren uit Harfsen.
 • Als Arriva en de provincie niet mee willen werken, zijn we als gemeente zelf aan zet om kleinschalig duurzaam vervoer te organiseren van al onze kernen naar Lochem, Deventer en Zutphen.
 • In elke bebouwde kom wordt 30 km/u de maximale snelheid, bijv. in Epse wordt hier al lang op gewacht.
 • We vergroten de investeringen in ’t Baken om achterstanden bij de WMO en PGB in te lopen en problemen in de zorg voor te zijn.
 • We verbeteren duurzame toeristische voorzieningen, zoals restauratie van station Almen-Laren, de Staringkoepel, musea en wandelpaden…
 • Lochem voert de ‘ja-ja’ sticker in.
 • De gemeente regelt zo snel mogelijk dat bijstandsgerechtigden extra mogen bijverdienen naast hun uitkering, ter vergroting van hun baankans en hun bestaanszekerheid.

Het gehele verkiezingsprogramma is te lezen via: www.lochemgroen.nl